Worden ook onze woonhuizen straks verwarmd met aardwarmte?

geothermie

Duurzame warmte uit geothermie wordt steeds vaker toegepast in Nederland. Kassen, gebouwen en huizen worden ermee verwarmd. De andere voordelen behalve duurzaamheid? Het is 24 uur per dag beschikbaar, onafhankelijk van fluctuaties in de olieprijs en de installaties vallen niet op in het straatbeeld.

De eerste ontbijtsessies ‘Nieuwe technologie, nieuwe energie’ die Energie-Nederland vandaag organiseerde, staat in het teken van geothermie. Frank Schoof, voorzitter van Platform Geothermie, deelt zijn kennis over de technologie en het potentieel ervan. Hoe verduurzamen we de energievoorziening richting 2030 en 2050? ‘De uitdaging zit erin om door te gaan naar de gebouwde omgeving.’

Geothermie als één van de warmtebronnen

Marco van Soerland is de tweede spreker van vanmorgen. Als manager lokale warmte bij HVCGroep legt hij uit waarom ze investeren in geothermie. ‘Wij geloven in de potentie van geothermie als één van de warmtebronnen in de warmtetransitie. Warmtenetten leveren naar verwachting straks 20-50% van de benodigde warmte aan kantoren en huishoudens. Zelfs als de 20% klopt, dan is de uitdaging al enorm.’

Thematische hoofddoelen in het Masterplan Aardwarmte

Wat de belangrijkste ontwikkelingen zijn volgens Schoof? ‘Het Masterplan Aardwarmte in Nederland is onlangs uitgebracht. Dat schetst zes thematisch hoofddoelen om de ambities voor aardwarmte waar te kunnen gaan maken. Enkele daarvan zijn: veilig en effectieve opereren, robuust maatschappelijk draagvlak waarborgen en innoveren zodat er ook kostendaling optreedt.’ En Van Soerland legt uit: ‘We leren nog bij elk project; en ieder project is uniek. Eerder bleek bij een proefboring door Trias Westland tot 4.000 meter dat daar geen warm water was. We gaan nu water gebruiken van 2.500 meter diepte.’

De potentie van aardwarmte

Kan er op iedere plek warmte uit de aardlagen gewonnen worden? Schoof: ‘Er zijn dunbevolkte gebieden in Nederland waar de potentie van de geothermie groot is, maar de afzet bovengronds te klein. Per keer wordt gekeken of geothermie kan bijdragen aan de beste warmteoplossing voor bedrijven en burgers in een specifiek gebied.’

Of aardwarmte in de gebouwde omgeving net zoveel voordelen kent als voor de glastuinbouwbedrijven moet gaan blijken de komende jaren. Een cruciale factor daarbij is ook draagvlak. Van Soerland: ‘Burgerparticipatie bij de warmtetransitie is bepalend voor de kans van slagen.’

Energie-Nederland moedigt maatregelen om gasconsumptie te verminderen aan en benadrukt de urgentie

20 juli 2022
De Europese Commissie publiceerde eerder vandaag nieuwe maatregelen om het gasverbruik te verminderen. Het is cruciaal dat Europa zich voorbereidt op het scenario dat Rusland de gastoevoer verder of geheel stopzet. Daadkrachtig en transparant handelen is belangrijk, zeker in een
Lees verder
Energie-Nederland

Reactie Energie-Nederland op Kamerbrief over Wcw 15 juli 2022

18 juli 2022
Goed dat wetsvoorstel Wet collectieve warmtevoorziening dit najaar naar Raad van State gaat Energie-Nederland is blij dat minister Jetten op 15 juli jl. in de kamerbrief over de Wet collectieve warmtevoorziening (Wcw) aangeeft dat hij het wetsvoorstel dit najaar aan
Lees verder

Review van Europese biedzones gestart

5 juli 2022
Vandaag heeft de kick-off plaatsgevonden van de “Bidding Zone Consultative Group”. Dat is de groep die ENTSO-E moet ondersteunen bij het uitvoeren van een analyse naar de biedzoneconfiguratie in Europa. Naar verwachting maakt ACER op 20 juli bekend welke configuraties
Lees verder
Energie-Nederland

Vanaf vandaag is de btw op de levering van energie verlaagd naar 9%

1 juli 2022
Vanaf 1 juli wordt het btw-tarief voor de levering van elektriciteit, gas en warmte verlaagd van 21% naar 9%. De verlaging is bedoeld om de gevolgen van de stijgende energieprijzen en aanhoudende inflatie voor de consument enigszins te dempen. Het
Lees verder

Europese review van de “Electricity Grid Connection Codes” gestart: Energie-Nederland pleit voor afbakening op technische aansluitvoorwaarden

28 juni 2022
Na herziening van de CACM Code (Capacity Allocation & Congestion Management Code), worden nu de twee Connection Codes aangepakt voor een mogelijke herziening. Het gaat om de Requirements for Generators Code en de Demand Connection Code. ACER heeft een policy
Lees verder

Onderzoek NEa bevestigt: in Nederland gebruikte biomassa voldoet aan de duurzaamheidseisen

27 juni 2022
De NEa (Nederlandse Emissieautoriteit) heeft op 21 juni 2022 haar onderzoek (zie pdf-bestanden onderaan bericht) gepubliceerd naar aanleiding van het SOMO-rapport uit juli 2021. Het SOMO-rapport was opgesteld in opdracht van Greenpeace en maakte melding van mogelijke misstanden in het
Lees verder

Florence Forum vraagt terecht aandacht voor grensoverdrijdende handel in de intradaymarkt

15 juni 2022
Het Florence Forum is de plaats waar de regels voor de EU elektriciteitsmarkt worden besproken door de EU Commissie met alle relevante stakeholders. Energie-Nederland is via Eurelectric bij het forum betrokken. Vorige week vond op 9 en 10 mei het
Lees verder

Nederland ondertekent verklaring voor meer windparken op zee

19 mei 2022
Gisteren hebben Nederland, Denemarken, Duitsland en België tijdens de North Sea Summit in Esjberg, Denemarken een verklaring ondertekend voor de uitbereiding van offshore wind in de Noordzee. De landen hebben afgesproken om voor 2050 windparken met een totaal vermogen van
Lees verder

Europese Commissie komt met plannen om de Europese energievoorziening toekomstbestendig te maken

19 mei 2022
De Europese Commissie wil zo snel mogelijk de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen uit Rusland terugdringen. Dit heeft de Commissie gisteren bekend gemaakt middels de presentatie van het REPowerEU plan. Zij wil de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen terugdringen door een versnelling
Lees verder
Energie-Nederland

Zienswijze Energie-Nederland op wetswijziging Wet Homologatie Onderhands Akkoord

19 mei 2022
Close-out netting wordt veel toegepast in de energiehandel. Close-out netting betekent dat als een marktpartij te maken heeft met een tegenpartij die betrokken raakt in een faillissementsprocedure, die marktpartij dan alle uitstaande transacties met de tegenpartij kan beëindigen, de waardes
Lees verder

Biomassa ingezet in elektriciteitscentrales voldeed in 2021 aan afspraken uit Convenant Duurzaamheid Biomassa

18 mei 2022
In 2015 is het Convenant Duurzaamheid Biomassa – dat gaat over de inzet van duurzame biomassa in elektriciteitscentrales – afgesloten door vijf milieuorganisaties (Greenpeace, Milieudefensie, Natuur & Milieu, de Natuur & Milieufederaties, WNF) en de energiesector (Energie-Nederland, Onyx Power, RWE,
Lees verder

ACM moet tarieven afleversets warmte 2020 aanpassen na beroep van Energie-Nederland

5 mei 2022
Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) heeft in een beroepsprocedure bepaald dat ACM de maximumtarieven voor huur van afleversets warmte voor 2020 moet aanpassen. Energie-Nederland, die het beroep heeft aangespannen, is blij met de uitspraak. Afleversets zorgen voor
Lees verder