Worden ook onze woonhuizen straks verwarmd met aardwarmte?

geothermie

Duurzame warmte uit geothermie wordt steeds vaker toegepast in Nederland. Kassen, gebouwen en huizen worden ermee verwarmd. De andere voordelen behalve duurzaamheid? Het is 24 uur per dag beschikbaar, onafhankelijk van fluctuaties in de olieprijs en de installaties vallen niet op in het straatbeeld.

De eerste ontbijtsessies ‘Nieuwe technologie, nieuwe energie’ die Energie-Nederland vandaag organiseerde, staat in het teken van geothermie. Frank Schoof, voorzitter van Platform Geothermie, deelt zijn kennis over de technologie en het potentieel ervan. Hoe verduurzamen we de energievoorziening richting 2030 en 2050? ‘De uitdaging zit erin om door te gaan naar de gebouwde omgeving.’

Geothermie als één van de warmtebronnen

Marco van Soerland is de tweede spreker van vanmorgen. Als manager lokale warmte bij HVCGroep legt hij uit waarom ze investeren in geothermie. ‘Wij geloven in de potentie van geothermie als één van de warmtebronnen in de warmtetransitie. Warmtenetten leveren naar verwachting straks 20-50% van de benodigde warmte aan kantoren en huishoudens. Zelfs als de 20% klopt, dan is de uitdaging al enorm.’

Thematische hoofddoelen in het Masterplan Aardwarmte

Wat de belangrijkste ontwikkelingen zijn volgens Schoof? ‘Het Masterplan Aardwarmte in Nederland is onlangs uitgebracht. Dat schetst zes thematisch hoofddoelen om de ambities voor aardwarmte waar te kunnen gaan maken. Enkele daarvan zijn: veilig en effectieve opereren, robuust maatschappelijk draagvlak waarborgen en innoveren zodat er ook kostendaling optreedt.’ En Van Soerland legt uit: ‘We leren nog bij elk project; en ieder project is uniek. Eerder bleek bij een proefboring door Trias Westland tot 4.000 meter dat daar geen warm water was. We gaan nu water gebruiken van 2.500 meter diepte.’

De potentie van aardwarmte

Kan er op iedere plek warmte uit de aardlagen gewonnen worden? Schoof: ‘Er zijn dunbevolkte gebieden in Nederland waar de potentie van de geothermie groot is, maar de afzet bovengronds te klein. Per keer wordt gekeken of geothermie kan bijdragen aan de beste warmteoplossing voor bedrijven en burgers in een specifiek gebied.’

Of aardwarmte in de gebouwde omgeving net zoveel voordelen kent als voor de glastuinbouwbedrijven moet gaan blijken de komende jaren. Een cruciale factor daarbij is ook draagvlak. Van Soerland: ‘Burgerparticipatie bij de warmtetransitie is bepalend voor de kans van slagen.’

Patrick Lammers van het Bestuur van Energie-Nederland

Patrick Lammers wordt vicevoorzitter Energie-Nederland

24 januari 2020
Patrick Lammers, Chief Executive Officer (CEO) van Essent, is benoemd tot vicevoorzitter van Energie-Nederland.   Lammers vertegenwoordigt Essent sinds 2018 in het bestuur van Energie-Nederland. Met oog op Essent’s 2.5 million klanten, focust hij op de betaalbaarheid van de energietransitie voor de consument.
Lees verder

Feiten en cijfers over de energietransitie

13 januari 2020
Hoe staat Nederland ervoor in de energietransitie? Die vraag kan op vele verschillende manieren worden beantwoord. Afhankelijk van onder meer de doelstelling die als maatstaf wordt genomen. Zo is er het aandeel duurzaam geproduceerde energie – in 2019 gestegen van 7,4 naar 8,6%, daar waar dit eind 2020 14% moet zijn om aan de EU-doelstelling te voldoen.
Lees verder

Workshop Renewable Heating and Cooling from the Dutch perspective

6 december 2019
Op 3 december hield Energie-Nederland met Euroheat & Power een zeer geslaagde workshop over hernieuwbare warmte en koeling. Er waren ruim 50 beleidsmakers, marktpartijen en publieke partijen uit diverse EU-lidstaten aanwezig. Ze gingen in gesprek met zes mensen die werken
Lees verder

Podcast ‘Blik op Energie’ over de verduurzaming thuis

6 december 2019
‘Blik op Energie’ is de nieuwe podcast van Essent met actuele en maatschappelijke onderwerpen in de veranderende wereld van energie. Hoe gaan we Nederland enthousiast krijgen om te verduurzamen? We staan aan de vooravond van een energietransitie die noodzakelijk is
Lees verder

Reactie Energie-Nederland op afbouw salderingsregeling

29 november 2019
Energie-Nederland onderschrijft de noodzaak voor een houdbare, betaalbare en toekomstbestendige nieuwe regeling. Maar de nu gekozen variant kent nogal wat nadelen, onder andere voor de consument. Daarom heeft Energie-Nederland in de internetconsultatie haar zorgen geuit. De sector heeft bij het
Lees verder

Leidraad voor transparante en toekomstbestendige organisatie van warmtenetten

29 november 2019
Voor de warmtetransitie in de gebouwde omgeving zijn er verschillende mogelijk­heden als alternatief voor aardgas. Die opties zijn nu elektrisch verwarmen, met bijvoorbeeld een (hybride) warmtepomp, verwarmen met duurzaam gas of verwarmen met aansluiting op een collectief warmtenet. Gemeenten hebben de
Lees verder

Handreiking participatie in duurzame energieprojecten gepubliceerd

28 november 2019
Door de energietransitie zal het Nederlandse landschap er de komende jaren anders uit gaan zien. Met de komst van lokale, schone energiebronnen als zon en wind wordt onze Nederlandse energievoorziening steeds zichtbaarder, ook in de fysieke omgeving. Draagvlak en acceptatie
Lees verder

Sociale innovaties silver bullet energietransitie?

28 november 2019
Heb je al eens gehoord van ‘peak-shaven met je buren’, van ‘mobiliteitsgeluk’, een ‘leefstraat’ of van een ‘buurtbatterij’? Ja? Mooi! Grote kans dat je dan al bekend bent met concrete voorbeelden van sociale innovaties. Nee? Hieronder een korte wrap-up van
Lees verder

Energie-Nederland deelt conclusie ACM over flexibilisering nettarieven

25 november 2019
De ACM heeft onderzoek laten doen naar de mogelijkheden van flexibilisering van nettarieven. ACM concludeert dat daar nu nog een aantal flinke nadelen aan kleven en dat de inkoop van flexibiliteit vooralsnog een betere oplossing is. Energie-Nederland is het eens
Lees verder

ACER voorstel voor onbalansprijs verstoort de werking van de onbalansmarkt

20 november 2019
Als sluitstuk van een aantal onderwerpen die uitgewerkt moeten worden onder de Energy Balalancing Verordening heeft ACER, het agentschap voor samenwerking van energietoezichthouders, geconsulteerd. Omdat TSO’s en toezichthouders in Europa er niet uit zijn gekomen moet ACER nu een beslissing
Lees verder
Reactie ACM-rapport Vangnetregeling

Reactie ACM-rapport Vangnetregeling

18 juli 2019
Energie-Nederland blijft van mening dat de Vangnetregulering Energie kan worden afgeschaft, omdat deze niet past bij een volwassen, dynamische markt.
Lees verder
Oplossingen brief netcapaciteit niet de juiste

Energie-Nederland, NWEA en Holland Solar willen alternatieve oplossing voor problemen op het net

2 juli 2019
NWEA, Holland Solar hebben kennisgenomen van de brief Gevolgen van het gebrek aan netcapaciteit voor duurzame elektriciteitsprojecten. Energie-Nederland, NWEA en Holland Solar zijn van mening dat de door de minister geschetste oplossingen niet de juiste zijn.
Lees verder