Zeven versnellers voor het Regeerakkoord

Energie-Nederland ziet zeven ‘transitieversnellers’ om de afspraken uit het Verdrag van Parijs na te leven. Een brief met voorstellen voor concrete maatregelen werd vandaag aangeboden aan Informateur Schippers en de onderhandelaars van VVD, CDA, D66 en Groenlinks.

Het gaat om concrete voorstellen voor een Energieakkoord 2.0 en een klimaatwet, voor wind op zee, voor de SDE+ regeling, voor de warmtetransitie, voor energiebesparing in de bebouwde omgeving, voor elektrisch vervoer en voor het optimaal benutten van markdynamiek.

De voorstellen van Energie-Nederland sluiten aan op de Energieagenda. Medy van der Laan, voorzitter van Energie-Nederland: ‘De Energieagenda geeft een eenduidig afwegingskader en een duidelijke rol voor marktbedrijven, nu is het zaak die agenda samen uit te voeren.’

Zorg voor voorspelbaar en stabiel beleid met een klimaatwet en Energieakkoord

‘De energietransitie vraagt forse investeringen van bedrijven en burgers in schone energie en energiebesparing. Dat bedrag ligt tot 2050 in de orde van 200 miljard euro. Daarmee is het noodzakelijk dat ambitieuze doelen gepaard gaan met betrouwbaar, voorspelbaar en stabiel beleid. Niet voor één kabinetsperiode, maar over meerdere kabinetten heen. Een goede klimaatwet met een duidelijk en vast tijdpad voor CO2 -reductie tot 2050 biedt deze investeringszekerheid.

Het realiseren van de energietransitie vraagt ook om een uitgebreide uitvoeringsagenda, waarbij overheid, marktpartijen, maatschappelijke organisaties samenwerken en afspraken maken. Dat zorgt voor draagvlak en betrokkenheid, zoals het huidige Energieakkoord bewijst. Geen enkele partij kan alleen voor de transitie zorgen. Daarom is ook een Energieakkoord 2.0 voor de periode na 2020/2023 nodig.’

fichesregeerakkoord_ENL-AK
brief ENL aan informateur

U gebruikt een verouderde browser van Internet Explorer die niet meer wordt ondersteund. Voor optimale prestaties raden wij u aan om een nieuwere browser te downloaden. Hiervoor verwijzen wij u door naar:

browsehappy.com sluiten