Energietransitie


9 november 2022 #Actueel #Energietransitie

Inbreng Energie-Nederland hoorzitting en debat Tweede Kamer prijsplafond

Vandaag vindt er een hoorzitting plaats in de Tweede Kamer over het door minister Jetten voorgestelde prijsplafond. De CEO’s van Essent, Greenchoice en Eneco nemen hieraan deel. Aansluitend zal er een commissiedebat in de Tweede Kamer zijn over het prijsplafond.
Lees verder
9 november 2022 #Actueel #Energietransitie

Blijf inzetten op uitrol congestiemanagement en invoeren verzwaren-tenzij tenders

Energie-Nederland vindt dat vol moet worden ingezet op de uitrol van congestiemanagement. Daarnaast kunnen netbeheerders “verzwaren-tenzij tenders” opzetten waarbij de netbeheerder flexibele capaciteit kan inkopen. Ook cruciaal is dat ACM kijkt naar een herziening van de transporttariefstructuur. Met name het
Lees verder
8 november 2022 #Actueel #Energietransitie

Reactie Energie-Nederland op de vijf belangrijkste maatregelen die de Europese Commissie voorstelt voor het herinrichten van de gasmarkt

De Europese Commissie heeft op 18 oktober een reeks maatregelen aangekondigd, waarmee zij de hoge gasprijzen wil aanpakken en leveringszekerheid wil waarborgen. In het artikel “Reactie op voorstel Europese Commissie om in te grijpen in de gasmarkt”, worden de maatregelen
Lees verder
7 november 2022 #Actueel #Energietransitie

Energie-Nederland verwelkomt hulp aan klanten via prijsplafond

Minister Jetten heeft vandaag de Tweede Kamer geïnformeerd over onder andere het tijdelijke prijsplafond. Energie-Nederland is tevreden dat het kabinet (in de brief EZK-prijsplafond) de keuze heeft gemaakt voor een prijsplafond als compensatiemaatregel voor de hoge energierekening van huishoudens en
Lees verder
3 november 2022 #Actueel #Energietransitie

Dag van het Klimaatakkoord & aanbieding routekaart waterstof

Vandaag tijdens de Dag van het Klimaatakkoord is de Routekaart Waterstof aan minister Jetten overhandigd. De Routekaart Waterstof is een initiatief van het Nationaal Waterstof Programma (NWP). In deze Routekaart roepen de deelnemers, een samenwerking tussen de overheid en een
Lees verder
3 november 2022 #Actueel #Energietransitie

KEV 2022; Een klein stapje de goede kant op, maar snel aanvullend beleid nodig om klimaatdoelen te behalen

Op 1 november is de Klimaat-en Energieverkenning 2022 gepubliceerd. De conclusie is dat we maar met kleine stappen de goede kant op gaan; er is dan ook snel extra kabinetsbeleid nodig om de reductiedoelen te behalen. De broeikasgasuitstoot in Nederland
Lees verder
2 november 2022 #Actueel #Energietransitie

Energie-Nederland betreurt de uitspraak over Porthos

Energie-Nederland betreurt de uitspraak over Porthos, hierdoor gaat kostbare tijd verloren en wordt de energietransitie vertraagd. Projecten om CO2 te besparen, denk aan de bouw van windmolenparken, moeten snel doorgang kunnen vinden om de ambitieuze doelstellingen van 55% CO2 reductie
Lees verder
25 oktober 2022 #Actueel #Energietransitie

Energie-Nederland is positief dat klanten minder snel kunnen worden afgesloten deze winter

Vandaag heeft minister Jetten van Klimaat en Energie een tijdelijke aanscherping van de Regeling afsluitbeleid voor kleinverbruikers van elektriciteit, gas en warmte bekendgemaakt. Hierdoor kunnen huishoudens en andere kleinverbruikers minder snel afgesloten worden, als zij hun energierekening niet meer kunnen
Lees verder
20 oktober 2022 #Actueel #Energietransitie

Verplicht publiek eigendom warmtenetten vertraagt warmtetransitie

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat wil de warmte-infrastructuur verplicht in publiek eigendom brengen in de Wet collectieve warmtevoorziening (Wcw). Naar verwachting wordt hierover morgen in de ministerraad besloten. Energie-Nederland vindt dit schadelijk, want het leidt tot vertraging van
Lees verder
20 oktober 2022 #Actueel #Energietransitie

Reactie op voorstel Europese Commissie om in te grijpen in de gasmarkt

De Europese Commissie heeft op 18 oktober een reeks maatregelen aangekondigd, waarmee zij de hoge gasprijzen wil aanpakken en leveringszekerheid wil waarborgen. Het voorstel bestaat onder andere uit het plan dat de EU-lidstaten gezamenlijk gas inkopen via een nieuw Europees
Lees verder
30 september 2022 #Actueel #Energietransitie

Europese Commissie besluit in te grijpen in de elektriciteitsmarkt  

Vandaag is door de Europese Energieraad besloten om een plafond te zetten op de marktinkomsten, die behaald worden door energiebedrijven die energie opwekken tegen lage variabele kosten. Dit wordt een plafond op “inframarginale inkomsten” genoemd. Dat betekent dat inkomsten die
Lees verder
20 september 2022 #Actueel #Energietransitie

Energie-Nederland is positief over compensatiepakket energierekening

Komende weken meer duidelijkheid over gevolgen voor klanten Energie-Nederland is positief gestemd over het compensatiepakket, dat op onderdelen mede door de sector is voorbereid. De sector heeft de afgelopen tijd intensief en constructief overleg gevoerd met de betrokken ministeries. Het
Lees verder