“Als vertegenwoordiger van de gehele sector speelt Energie-Nederland een cruciale rol in de transitie naar een duurzaam energiesysteem. Wij geloven dat voor die transitie een goedwerkende markt nodig is, zonder grote belemmeringen en met een gelijk speelveld voor alle partijen. Daar zorgt Energie-Nederland voor.”

– Coen de Ruiter, Ceo Greenchoice

Over Energie-Nederland

Energie-Nederland: de branchevereniging voor duurzame, betrouwbare en betaalbare energievoorziening 
Energie-Nederland is de branchevereniging voor alle partijen die betrokken zijn bij het produceren, leveren en verhandelen van stroom, gas en warmte. Wij vertegenwoordigen vrijwel de volledige energiemarkt in Nederland. Onze 80 leden – waaronder vele nieuwkomers – zijn actief in hernieuwbare en niet-hernieuwbare energie. Zij bieden diverse diensten aan en komen voortdurend met innovatieve en duurzame initiatieven. 

Wij maken ons in Den Haag en Brussel sterk voor de belangen van onze leden op elk gebied van energievoorziening. Van het opwekken en verhandelen van energie tot aan de levering ervan aan consumenten en bedrijven. Daarnaast ondersteunen we de ontwikkeling van nieuwe dienstverlening van onze leden. Denk bijvoorbeeld aan hulp bij het verduurzamen van gebouwen. 

Energie-Nederland is één van de trekkers van het Klimaatakkoord. Met heldere visies en concrete oplossingen werken we aan een duurzame, betrouwbare en betaalbare energievoorziening. Dat doen we samen met de overheid en maatschappelijke partners. Daarnaast is er ook het Clean Energy Package en Fit for 55.  

Het is onze ambitie om een halvering van de CO2-uitstoot te bereiken in 2030. In 2050 moet de energievoorziening 100% CO2-neutraal zijn. Met het oog op de geplande uitrol van hernieuwbare energiebronnen, is Nederland op weg om koploper te worden in Europa.  

Als branchevereniging dragen wij bij aan een duurzame toekomst. Wij blijven ons inzetten voor een energiemarkt waarin duurzaamheid, betrouwbaarheid, leveringszekerheid en betaalbaarheid centraal staan.

Wij streven naar een optimale markt met laagdrempelige toe- en uittreding. Met ruimte voor nieuwe en innovatieve spelers en bedrijven. Energiebedrijven moeten voldoende prikkels krijgen om te investeren. Omdat onze energiemarkt Europees is, streven wij naar oplossingen en beleid op Europees niveau. Dit zorgt voor een gelijk speelveld om collectief en efficiënt te kunnen verduurzamen.  

Het energielandschap verandert snel. Om klein- en grootverbruikers hun eigen keuzes te laten maken, richt Energie-Nederland zich op het wegnemen van belemmeringen. Verder ondersteunen we organisaties door het geven van actuele en betrouwbare informatie over hun energieverbruik.

Wij zijn aangesloten bij

Alle logo’s zijn klikbaar en verwijzen naar de betreffende sites.

Nieuws over de vereniging