Energie-Nederland is de branchevereniging van energiebedrijven. Samen vertegenwoordigen we bijna 90% van de markt voor producenten, leveranciers en handelaren van elektriciteit, gas en warmte.

Over Energie-Nederland

Uitgelicht

Oproep aan informateur Hamer: behalen klimaatdoelen vraagt investeren in mensen, scholing en arbeidsmarkt

27 juli 2021
Het grote tekort aan technische vakkrachten vormt een belemmering voor het behalen van de klimaatdoelstellingen. Om dit risico te onderstrepen hebben de WENB en brancheverenigingen van de energiesector een dringende oproep gedaan aan informateur Hamer. De energiesector en werkgeversvereniging WENB
Lees verder

Thema’s

Recent nieuws

Energie-Nederland steunt voorstel van NVDE voor forse uitbreiding SDE++, vooral voor duurzame warmte

22 juli 2021
Energie-Nederland steunt voorstel van NVDE voor forse uitbreiding SDE++ in 2022, vooral voor duurzame warmte.
Lees verder

Reactie Energie-Nederland op ‘Fit for 55’ pakket

14 juli 2021
De Europese Commissie publiceert onder de naam Fit-For-55 diverse wetsvoorstellen om de Europese wetgeving in lijn te brengen met het Europese doel van 55% minder CO2 uitstoot in 2030. Energie-Nederland steunt de duidelijke richting en keuze voor aanscherping van de reductiedoelen vanuit Europa.
Lees verder

Warmtetransitie in de gebouwde omgeving: tandje erbij echt nodig!

8 juli 2021
Op 6 juli presenteerde Maarten van Poelgeest, de voorzitter van het Uitvoeringsoverleg Gebouwde Omgeving, het Ecorys-rapport over de onrendabele top voor de warmtetransitie in de gebouwde omgeving. De hoofdconclusie is helder: met het bestaande beleid komen we in 2030 uit op 1,7 MTon CO2-reductie, de helft van de 3,4 MTon uit het Klimaatakkoord. Er zijn dus extra stappen nodig om het doel te halen. “Een tandje erbij”, zegt Van Poelgeest. Verder is Energie-Nederland verheugd dat het rapport nadrukkelijk inzet op twee sporen: de wijkaanpak (of gebiedsgerichte aanpak) én het individuele spoor, waar vooral huiseigenaren worden verleid om verduurzamingsstappen te zetten, bijvoorbeeld op natuurlijke momenten als een verbouwing.
Lees verder

Agenda

Kennis-event: Internationaal onderzoek naar de energietransitie in de gebouwde omgeving

Wilt u weten wat er aan internationaal onderzoek plaatsvindt naar de energietransitie in de gebouwde omgeving? En wat hier de laatste inzichten uit zijn? 26 augustus 2021 organiseren TKI Urban Energy en RVO hier voor u een kennis-event over. 
Lees verder

Nationaal Debat Duurzame Gassen

Op 29 september organiseert KVGN het jaarlijkse Nationaal Debat Duurzame Gassen. Dit jaar loopt systeemintegratie als een rode draad door het programma.
Lees verder

WindDay 2021

Op 30 september 2021 organiseert NWEA de WindDay 2021. Centraal staat dit jaar het duurzaeme pad naar een toekomstbestendige samenleving.
Lees verder

Twitter feed

Energie_NL
Behalen klimaatdoelen vraagt investeren in mensen, scholing en arbeidsmarkt. De @Werkgevers_WENB , @netbeheerNL, En… https://t.co/VakzXPq4kU
Energie_NL
Energie-Nederland steunt voorstel van @NVDE voor forse uitbreiding SDE++, vooral voor duurzame warmte.… https://t.co/eSC7wc1HEx

Meld u aan voor de Energie Nederland nieuwsbrief