Medy van der Laan

Voorzitter Energie-Nederland
"Onze energiebedrijven hebben een stevige duurzame ambitie voor 2030. Door ruimte te geven aan het innovatievermogen en de kracht van de markt, versnellen we de energietransitie en houden we het betaalbaar voor iedereen."

Roger Miesen

CEO RWE Generation SE
“Energie-Nederland helpt ons bij de voortsnellende transitie en zorgt ervoor dat daarbij werkbare en efficiënte oplossingen gekozen worden die ook in lijn zijn met de belangen van de leden.”

Peter Smink

CEO Vattenfall N.V.
“Energie-Nederland vertegenwoordigt ons al heel lang als trouwe partner. De vereniging is een leidende speler in de complexe discussies over de energietransitie en slaagt er keer op keer in om aan te tonen dat juist mét de markt de omslag naar fossielvrije energie snel en kostenefficiënt gemaakt kan worden.”
duurzaam in toekomst vanzelfsprekendheid

Evert den Boer

CEO Greenchoice
“Bij Energie-Nederland komt veel kennis samen. Het is dé plek waar we ondanks - of wellicht dankzij - tegenstellingen, gezamenlijk een betere en duurzame toekomst voor de energiesector vorm kunnen geven.”

Annie Krist

CEO GasTerra
“Energie-Nederland is de stem van de energiesector in Den Haag. Als representatieve organisatie draagt het bij aan een betrouwbare, betaalbare energievoorziening en duurzaam energiebeleid. Nu en in de toekomst.”

Patrick Lammers

CEO Essent
“Wij zien Energie-Nederland als een belangrijke partner en belangenbehartiger voor de sector om knelpunten in wet- en regelgeving te adresseren en als hoeder van de vrije energiemarkt.”
energietransitie

Hans Schoenmakers

Managing Director Uniper Benelux
“Energie-Nederland is voor mij een vereniging om de belangen van de energiebedrijven een eenduidig gezicht te geven en te waken voor betaalbaarheid, zekerheid en duurzaamheid van de energievoorziening.”
Schriftelijke inbreng Klimaattafel Elektriciteit

Rondetafelgesprekken Klimaatakkoord

3 april 2019
Lees verder

Twitter feed

Energie_NL
RT @WVerduyn: 10% zonnestroom! And growing 👍@HollandSolar @Energie_NL https://t.co/9Osy6iSbQN
Energie_NL
Wat is nodig om het ongekend hoge niveau van leveringszekerheid in Nederland te waarborgen? In ieder geval is het e… https://t.co/CoJWu2L3JI
Energie_NL
“Ik ben ervan overtuigd dat er over tien jaar oplossingen zullen zijn ontwikkeld die een gamechanger blijken te zij… https://t.co/xaokIBm5NP
Energie_NL
RT @MariekeKlaveren: Mooi initiatief! Energie afnemen op #prepaid basis. Verhoogt bewustzijn energiegebruik. Samen tegen #energiearmoede! #…
Verbod op afname laagcalorisch gas wekt vragen op

Verbod op afname laagcalorisch gas wekt vragen op

24 april 2019
Het wetsvoorstel voor een verbod op de afname van laagcalorisch gas roept vragen op. Energie-Nederland pleit voor een aanal wijzigingen.
Lees verder
Interview Manon van Beek, CEO TenneT Holding

Interview Manon van Beek, CEO TenneT Holding

15 april 2019
Energie-Nederland sprak met Manon van Beek, CEO van TenneT Holding, over haar visie op de positie van de netbeheerder in de energietransitie. “Ik wil niet alleen doen wat goed is voor TenneT, maar vooral ook wat goed is voor de maatschappij.”
Lees verder
Klimaatakkoord Klimaatakkoord

Dossier Klimaatakkoord

In het Klimaatakkoord maken bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden concrete afspraken over de maatregelen waarmee we de CO2-uitstoot in Nederland kunnen halveren. Energie-Nederland is betrokken bij de tafels Elektriciteit, Gebouwde Omgeving en Mobiliteit. Het ontwerp Klimaatakkoord omvat het plan om de uitstoot van de Elektriciteitssector tot 2030 met 20 miljoen ton CO2 te verminderen. Onder meer door de groei naar 75% duurzame elektriciteit in 2030.
Lees verder

Agenda

Nieuwe technologie, nieuwe energie | ontbijtsessies
Voor het bereiken van de klimaatdoelen en het laten slagen van de energietransitie zijn allerlei nieuwe vormen van (duurzame) energieopwekking nodig.
Lees verder
WindDays 2019
WindDays 2019
WindDays 2019 is een jaarlijks evenement met een conferentie en een beurs ten behoeve van de ontwikkeling van windenergie op land en op zee.
Lees verder
Algemene Ledenvergadering op de WindDays
Algemene Ledenvergadering op Winddays
De Algemene Ledenvergadering van Energie-Nederland komt dit jaar bijeen op 13 juni tijdens de WindDays in Rotterdam. Leden krijgen die dag vrij toegang.
Lees verder