Medy van der Laan

Voorzitter Energie-Nederland
"Onze energiebedrijven hebben een stevige duurzame ambitie voor 2030. Door ruimte te geven aan het innovatievermogen en de kracht van de markt, versnellen we de energietransitie en houden we het betaalbaar voor iedereen."

Roger Miesen

CEO RWE Generation SE
“Energie-Nederland helpt ons bij de voortsnellende transitie en zorgt ervoor dat daarbij werkbare en efficiënte oplossingen gekozen worden die ook in lijn zijn met de belangen van de leden.”

Peter Smink

CEO Vattenfall N.V.
“Energie-Nederland vertegenwoordigt ons al heel lang als trouwe partner. De vereniging is een leidende speler in de complexe discussies over de energietransitie en slaagt er keer op keer in om aan te tonen dat juist mét de markt de omslag naar fossielvrije energie snel en kostenefficiënt gemaakt kan worden.”
duurzaam in toekomst vanzelfsprekendheid

Evert den Boer

CEO Greenchoice
“Bij Energie-Nederland komt veel kennis samen. Het is dé plek waar we ondanks - of wellicht dankzij - tegenstellingen, gezamenlijk een betere en duurzame toekomst voor de energiesector vorm kunnen geven.”

Annie Krist

CEO GasTerra
“Energie-Nederland is de stem van de energiesector in Den Haag. Als representatieve organisatie draagt het bij aan een betrouwbare, betaalbare energievoorziening en duurzaam energiebeleid. Nu en in de toekomst.”

Patrick Lammers

CEO Essent
“Wij zien Energie-Nederland als een belangrijke partner en belangenbehartiger voor de sector om knelpunten in wet- en regelgeving te adresseren en als hoeder van de vrije energiemarkt.”
energietransitie

Hans Schoenmakers

Managing Director Uniper Benelux
“Energie-Nederland is voor mij een vereniging om de belangen van de energiebedrijven een eenduidig gezicht te geven en te waken voor betaalbaarheid, zekerheid en duurzaamheid van de energievoorziening.”

Uitgelicht

Reactie ACM-rapport Vangnetregeling

18 juli 2019
Energie-Nederland blijft van mening dat de Vangnetregulering Energie kan worden afgeschaft, omdat deze niet past bij een volwassen, dynamische markt.
Lees verder

Recent nieuws

Interview minister Eric Wiebes over Klimaatakkoord Dossier Energietransitie

Energie-Nederland interviewt minister Wiebes: “Het eerst over de finish met de zwaarste rugzak”

18 juli 2019
Naast complimenten voor het goede werk en een terugblik, geeft minister Wiebes in dit interview zijn visie op vervolgstappen na het Klimaatakkoord.
Lees verder
Interview Manon van Beek, CEO TenneT Holding Opinie

Interview Manon van Beek, CEO TenneT Holding

15 april 2019
Energie-Nederland sprak met Manon van Beek, CEO van TenneT Holding, over haar visie op de positie van de netbeheerder in de energietransitie. “Ik wil niet alleen doen wat goed is voor TenneT, maar vooral ook wat goed is voor de maatschappij.”
Lees verder
Klimaatakkoord Klimaatakkoord

Dossier Klimaatakkoord

In het Klimaatakkoord maken bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden concrete afspraken over de maatregelen waarmee we de CO2-uitstoot in Nederland kunnen halveren. Energie-Nederland is betrokken bij de tafels Elektriciteit, Gebouwde Omgeving en Mobiliteit. Het ontwerp Klimaatakkoord omvat het plan om de uitstoot van de Elektriciteitssector tot 2030 met 20 miljoen ton CO2 te verminderen. Onder meer door de groei naar 75% duurzame elektriciteit in 2030.
Lees verder

Agenda

Energiedag: Hoe maken we het groener
Energiedag: Hoe maken we het groener?
Energie-Nederland organiseert op 20 september 2019 de tweede Energiedag voor leden, gericht op de verduurzaming van de gebouwde omgeving.
Lees verder
Nationaal Debat Duurzame Energie
Nationaal Debat Duurzame Gassen van KVGN
Dinsdag 1 oktober vindt het tweede Nationaal Debat Duurzame Gassen plaats, met als thema: 'geen energietransitie zonder gassen'.
Lees verder
Ontbijtsessies Energietransitie
Ontbijtsessies ‘Energietransitie, de technologie voorbij’
Energie-Nederland heeft een nieuwe reeks ontbijtsessies gepland, met ‘De Energietransitie: de technologie voorbij’ als thema.
Lees verder

Twitter feed

Energie_NL
Hoe gaan we de #Energietransitie met elkaar waarmaken? Energie-Nederland organiseert een nieuwe reeks ontbijtsessie… https://t.co/VG6cMqpgzy
Energie_NL
RT @SandorGaastra: Energie-Nederland interviewt minister Wiebes: “Het eerst over de finish met de zwaarste rugzak” https://t.co/zC969XPeyA…