Bestuur

Het bestuur van Energie-Nederland bestaat uit CEO’s van onze leden en een onafhankelijk voorzitter. Samen zijn zij verantwoordelijk voor de strategie en het beleid van de brancheorganisatie. Hun betrokkenheid bij vraagstukken als duurzaamheid, energietransitie en wet- en regelgeving is groot. Het bestuur speelt een belangrijke rol bij het vormgeven van het energielandschap in Nederland en het behartigen van de belangen van de Nederlandse energiebedrijven.

Cora van Nieuwenhuizen

“Energie-Nederland is de stem van de energiesector in Den Haag. Als representatieve organisatie draagt het bij aan een betrouwbare, betaalbare energievoorziening en duurzaam energiebeleid. Nu en in de toekomst.”

– Annie Krist

Caroline Princen
As Tempelman