Lukas van Fessem

Public Affairs Manager

+31(0)70 311 43 50
“De doelen voor 2030 en 2050 zijn gesteld. Nu moeten we met z’n allen samen gaan werken om tot gedragen compromissen te komen, zodat we die doelen ook gaan halen. Ik draag de komende tijd graag mijn steentje bij aan het vormgeven van ambitieus en realistisch energiebeleid”.

De rode draad door Lukas’ loopbaan is het snijvlak van energie en politiek. Na werkzaam te zijn geweest in het Europees Parlement en Tweede Kamer, werkte hij in Texas (VS) aan een partnerschap tussen Nederland en Texas op het gebied van smart cities en smart grids. Terug in Nederland leidde zijn carrierepad hem via een lobbykantoor en een netbeheerder naar het woordvoerderschap van drie achtereenvolgende ministers. Sinds 2024 bundelt Lukas deze ervaringen als Public Affairs Manager bij Energie-Nederland en probeert het beleid te helpen ontwikkelen dat energiebedrijven nodig hebben om de transitie vooruit te helpen