Programmamanager | Themagroep Elektriciteit

Roel Kaljee

In contacten met overheid, beleidsmakers, toezichthouders en consumentenorganisaties kom ik op voor de belangen van leden die actief zijn in de retailmarkt voor elektriciteit en gas en in de levering van warmte. Ik zorg er niet alleen voor dat leden naar buiten toe goed vertegenwoordigd zijn, maar dat
ze zich als marktketen goed organiseren. Alleen als je als keten goed georganiseerd bent, kun je waarde creëren in jouw deel van die keten. Dat doe ik door leden een platform te bieden en gezamenlijk een agenda te bepalen.

Energieleveranciers hebben zich de afgelopen 20 jaar ontwikkeld van semi-overheidsorganisaties naar commerciële klantgerichte ondernemers. Energie heeft de politieke aandacht en er verandert continue veel op dit terrein. Mijn rol in dat krachtenveld is om de spin in het web te zijn die voor de noodzakelijke afstemming zorgt. Mijn werk is daardoor altijd actueel.

Energie-nederland is een serieuze partij in de maatschappelijke discussie over de energietransitie, met belangrijke invloed. We zetten met ons Kompas grote stappen in die transitie naar de nieuwe energiemarkt. Met ons position paper ‘De consument leidt transitie naar nieuwe energiemarkt’ maak ik dat inzichtelijk. Een spannende ontwikkeling!