Energie-Nederland: maak vaart met de Energiewet om de energietransitie te versnellen 

De Tweede Kamer zal deze komende weken de Energiewet behandelen. Na een technische briefing afgelopen week vond vandaag het rondetafelgesprek plaats. Kamerleden konden deskundigen vragen stellen voordat de wet inhoudelijk besproken wordt. De belangrijkste oproep van Energie-Nederland was om vaart te maken met de wet en te zorgen voor een duidelijke  energievergelijking voor consumenten.  

De huidige Elektriciteitswet en Gaswet zijn dringend aan modernisering toe. Deze nieuwe wet vormt de basis voor een groot aantal noodzakelijke veranderingen van het energiesysteem. Hoe gaan we bijvoorbeeld om met energieproductie als er een wisselvallig aanbod is van zon en wind, met elektrificatie bij vervoer, verwarming en in de industrie, en met een consument die actief wil zijn, bijvoorbeeld met (lokale) energiegemeenschappen. Ook moet Europese regelgeving uit het ‘Clean Energy Package nog worden ingevoerd. Zonder de Energiewet worden al deze nieuwe ontwikkelingen geblokkeerd of verder vertraagd.   

De nieuwe wet maakt het voor gebruikers mogelijk om hun energiekosten beter te beïnvloeden. Zo nemen we afscheid van de generieke verbruiksprofielen (voor iedereen met een slimme meter) en stappen we over op ‘slimme meter allocatie’: het werkelijke verbruik in een kwartier/uur gaat dan veel directer een rol spelen. Leveranciers kunnen dan makkelijker voor meerdere periodes per dag verschillende prijzen aanbieden. Dat zal dan geen dag/nacht meer zijn, maar een andere verdeling afhankelijk van de prijsvorming op de energiemarkt en de inkoopstrategie van de betreffende leverancier. 

Er is een wettelijke basis nodig om standaard al die data te laten verwerken door de netbeheerder. De Energiewet regelt dit zorgvuldig. Ook kunnen gebruikers straks toestemming geven dat energiedata voor andere producten en diensten kunnen worden gebruikt, waarmee verduurzaming gerichter kan plaatsvinden en energieverbruik en kosten beter te volgen zijn. 

Enkele punten die Energie-Nederland heeft ingebracht:  

Voortvarende behandeling zonder ingewikkelde aanpassingen 

Energie-Nederland deed tijdens het rondetafelgesprek een beroep op de Kamerleden om de Energiewet voortvarend te behandelen en nieuwe ingewikkelde onderwerpen niet in deze wet te willen weven, zoals energiedelen. Dit kan beter betrokken worden bij de implementatie van het Europese ‘Electricity Market Design en Decarbonisation package’ dat binnenkort op de rol staat. 

Kosten neerleggen bij de veroorzaker 

Een actieve afnemer is een eindafnemer die eigen opgewekte energie aanbiedt op de markt: bijvoorbeeld een huishouden dat met zonnepanelen energie teruglevert op het net of met een batterij opslagdiensten aanbiedt. Er komen met de nieuwe Energiewet meer mogelijkheden om actief te zijn op de energiemarkt. Dit kan voordelig zijn maar er worden ook kosten door veroorzaakt voor energieleveranciers. De leverancier zal deze kosten moeten verrekenen met alle klanten waardoor de energierekening stijgt. Energie-Nederland pleit ervoor om de kosten bij de veroorzaker in rekening te kunnen brengen. Zo worden eindafnemers, die niet actief willen of kunnen zijn, niet gedwongen om aan deze kosten bij te dragen.  

Eerlijke energievergelijking voor de consument  

De Energiewet biedt consumenten toegang tot vergelijkingsinstrumenten waarbij aanbiedingen van meerdere energieleveranciers worden vergeleken. Voor een juiste vergelijking kunnen eisen worden gesteld die de kwaliteit van de geboden informatie voor consumenten ten goede komt. Energie-Nederland pleit ervoor dat de juiste eisen worden gesteld aan alle partijen die vergelijkingsinstrumenten hanteren. Het gaat dan bijvoorbeeld om transparantie-eisen, het verdienmodel achter het vergelijkingsinstrument en in hoeverre de vergelijking volledig is. Dit komt zowel de markt, als de consument ten goede. 

Er volgen na vandaag nog twee wetgevingsoverleggen en een plenaire behandeling voor het behandelen van de Energiewet.  

De volledige inbreng van Energie-Nederland aan de Tweede Kamer vindt u hier.  

Gerelateerd nieuws