Het Advies van de Week #8 – Borg de leveringszekerheid van elektriciteit met een mechanisme dat investeringen in CO2-vrij regelbaar vermogen garandeert

Wat bedoelen we hiermee? 
Voor windstille bewolkte perioden (Dunkelflautes) is CO2-vrij regelbaar vermogen onmisbaar, zeker als het elektriciteitssysteem in 2035 volledig CO2-neutraal moet zijn. We moeten duurzame energiebronnen ontwikkelen die niet afhankelijk zijn van zon of wind. Bouw daarom gascentrales om naar waterstofcentrales. Door deze regelbare productie in Nederland te houden, behouden we de onafhankelijkheid om ook bij weinig zon en wind in onze eigen energie te voorzien. Daarom is het belangrijk om de internationale concurrentiepositie van Nederland niet te laten verslechteren, omdat het de investeringen hier zal stimuleren.

Succesvolle World Hydrogen Summit in Rotterdam  

Deze week kwamen 15.000 mensen samen op de World Hydrogen Summit in Rotterdam. Waterstof is voor veel landen, inclusief Nederland, een onmisbare schakel in de ontwikkeling naar een duurzaam energiesysteem. Discussies op het congres toonden dat er nog grote obstakels zijn voor de totstandkoming van deze nieuwe keten.

Energie-Nederland roept Tweede Kamer op om spoedwet warmtetarieven niet tot onbedoelde neveneffecten te laten leiden

Energie-Nederland ziet warmtenetten (collectieve warmte), net als het kabinet, als een belangrijk alternatief voor verwarmen op aardgas. Daarbij zijn betaalbaarheid van collectieve warmte en een nieuwe tariefsystematiek die niet meer gebaseerd is op de prijs van aardgas, cruciaal. Minister Jetten wil de betaalbaarheid op korte termijn verbeteren. Vorige week heeft hij daarvoor een spoedwet aangekondigd die een deel van de nieuwe tariefsystematiek naar voren haalt en die de wettelijk toegestane tarieven zal verlagen. Energie-Nederland is echter bezorgd dat de spoedwet onbedoelde neveneffecten kan hebben. Als de kosten gelijk blijven terwijl de wettelijk toegestane tarieven omlaaggaan, wordt investeren in nieuwe warmtenetten nog lastiger en loopt de warmtetransitie nog meer vertraging op. 

Aanleg duurzaam energie-infrastructuur draagt bij aan vermindering stikstofdepositie 

Energie-Nederland vindt – samen met collega branchepartijen zoals de NVDE, Netbeheer Nederland, VNO-NCW en NWEA – dat snel een juridische verkenning gestart moet worden om te kijken hoe duurzame energie-infrastructuur versneld kan worden aangelegd. Duurzame energie-infrastructuur draagt juist bij aan de vermindering van stikstofdeposities en CO2-uitstoot. De leden van Energie-Nederland staan te trappelen om te investeren in bijvoorbeeld elektrificatie, maar vergunningen worden vaak niet of pas na jaren verleend. Dit heeft onder meer te maken met de problematiek rond stikstofdeposities. 

De Klimaat en Energieverkenning 2023: analyse van Energie-Nederland

Focus op uitvoering en extra beleid om CO2-reductiedoel in beeld te houden 

De Klimaat en Energieverkenning 2023 (KEV2023) van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) lijkt voor het eerst zicht te bieden op het halen van het CO2-reductiedoel van 55% in 2030, met een bandbreedte van 46-57%. Positieve ontwikkelingen zijn de stevige groei van het aandeel hernieuwbare energie naar 32-42%, een groei die vooral uit de groei van biobrandstoffen komt, en beleidsmaatregelen voor de gebouwde omgeving zoals het verduurzamen van huurwoningen en utiliteitsgebouwen met een slecht energielabel.