De Klimaat en Energieverkenning 2023: analyse van Energie-Nederland

Focus op uitvoering en extra beleid om CO2-reductiedoel in beeld te houden 

De Klimaat en Energieverkenning 2023 (KEV2023) van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) lijkt voor het eerst zicht te bieden op het halen van het CO2-reductiedoel van 55% in 2030, met een bandbreedte van 46-57%. Positieve ontwikkelingen zijn de stevige groei van het aandeel hernieuwbare energie naar 32-42%, een groei die vooral uit de groei van biobrandstoffen komt, en beleidsmaatregelen voor de gebouwde omgeving zoals het verduurzamen van huurwoningen en utiliteitsgebouwen met een slecht energielabel.