Annie Krist

CEO GasTerra B.V.

“Energie-Nederland is de stem van de energiesector in Den Haag. Als representatieve organisatie draagt het bij aan een betrouwbare, betaalbare energievoorziening en duurzaam energiebeleid. Nu en in de toekomst.”

Annie Krist (1960) studeerde geografie aan de Rijksuniversiteit in Groningen en begon haar carrière bij N.V. Nederlandse Gasunie in 1987. Ze vervulde daar diverse commerciële functies en was in de jaren ’90 nauw betrokken bij de aanpassingen die samenhingen met de liberalisering van de gasmarkt.

In 2005 trad zij toe tot het managementteam van Gasunie Transport Services, de beheerder van het landelijke gasnet. Van 2008 tot 2011 was zij Directeur Strategie en Deelnemingen bij Gasunie om daarna benoemd te worden als Algemeen Directeur van Gasunie Transport Services.

Van 1 mei 2016 tot 1 april 2017 was zij daarnaast lid van de Executive Board van N.V. Nederlandse Gasunie. Sinds 1 april 2017 is Annie Krist statutair directeur (CEO) van GasTerra.