Rick van Staveren

Programma Manager Marktwerking Elektriciteit en Marktintegratie a.i.

+31(0)70 311 43 50
“Een betrouwbare, betaalbare en duurzame energievoorziening is de basis van een goed functionerende samenleving en economie. De komende jaren bouwen we ons energiesysteem om naar een systeem zonder CO2 uitstoot en zo min mogelijke andere negatieve effecten, terwijl de betrouwbaarheid en betaalbaarheid gegarandeerd moet blijven. Door een systeemperspectief te kiezen zorgen we ervoor dat die verbouwing efficiënt verloopt.”

Rick is verantwoordelijk voor het thema Marktwerking Elektriciteit, waaronder bijvoorbeeld de internationale groothandelsmarkt en de elektriciteitsnetten vallen. Rick heeft een brede visie op de energiemarkten, opgedaan bij zowel de overheid en energie- en industriebedrijven. Die praktische kennis zet hij in om beleid te maken die de samenleving vooruit brengt in de transitie, met daarbij een belangrijke rol voor de leden van Energie-Nederland.