Reactie Energie-Nederland studie maatschappelijke kosten netcongestie 

Energie-Nederland vindt het goed dat de omvang van de maatschappelijke kosten van netcongestie zijn onderzocht, omdat dit het cruciale belang van snelle oplossingen voor netcongestie benadrukt.  Voorzitter Cora van Nieuwenhuizen: “Dat er problemen met netcongestie zijn, was bekend. Het is goed dat de grootte van de problematiek nu ook is vastgesteld”.

Volgens Energie-Nederland kunnen energiebedrijven een grote rol spelen om netcongestie op te lossen: door bijvoorbeeld alleen te produceren als er vraag naar elektriciteit is, en door eindgebruikers te helpen hun energiegebruik af te stemmen op de (lokale) beschikbaarheid van elektriciteit.  Van Nieuwenhuizen: “om gebruik te maken van de creativiteit en innovatiekracht van de markt moeten netbeheerders dan wel het probleem aanbesteden en niet de oplossing”.

Energie-Nederland waarschuwt al lange tijd voor de maatschappelijke kosten van netcongestie. Dit rapport stelt vast dat er sprake is van zeer aanzienlijke maatschappelijke kosten. Deze kosten benadrukken de noodzaak om in ieder geval zo snel mogelijk nieuwe infrastructuur te realiseren en daarnaast alle mogelijke maatregelen onder ogen te zien die de schade kunnen beperken.  Netcongestie zorgt ervoor dat woningen niet worden opgeleverd, bedrijven niet kunnen verduurzamen, nieuwe groene elektriciteitsproductie niet kan worden aangesloten en innovatieve bedrijven niet kunnen uitbreiden of starten, dit zorgt voor verdere maatschappelijke kosten die niet direct zichtbaar zijn. 

Gerelateerd nieuws