Reactie Energie-Nederland Tienjaarsprognose TenneT 

De Tienjaarsprognose van TenneT biedt waardevolle inzichten in de ontwikkeling van de nettarieven voor de komende tien jaar. Deze prognose ondersteunt netgebruikers bij het vormgeven van hun strategie en het nemen van investeringsbeslissingen. Energie-Nederland roept op om de verwachte stijging van de nettarieven te beheersen door de algemene belastingmiddelen in te zetten zodat netbeheerders niet genoodzaakt zijn hun nettarieven (steeds) te verhogen om de transitie te bekostigen. Daarnaast pleit Energie-Nederland ook voor het snel ontwikkelen van praktische voorstellen die een flexibele energieafname stimuleren, bijvoorbeeld via congestiemanagement, wat kan bijdragen aan meer aansluitingen en een veerkrachtiger en duurzamer energiesysteem.

Hoewel de verwachte sterke en langdurige stijging van de nettarieven een uitdaging vormt, biedt dit ook kansen om innovatieve oplossingen te vinden die de energietransitie bevorderen. Elektrificatie en het gebruik van elektrolysers blijven essentieel voor nieuwe duurzame productie, ondanks de verwachte kostenstijgingen. En zoals TenneT opmerkt is verdere elektrificatie, en daarmee een groei in aantal aansluitingen, de belangrijkste manier om de stijging van de nettarieven voor alle gebruikers te dempen. Het (tijdelijk) stimuleren van elektrificatie, door de nettarieven te dempen, zorgt op de middellange termijn voor lagere nettarieven voor alle netgebruikers.

Gerelateerd nieuws