Roger Miesen

CEO RWE Generation SE
“Energie-Nederland helpt ons bij de voortsnellende transitie en zorgt ervoor dat daarbij werkbare en efficiënte oplossingen gekozen worden die ook in lijn zijn met de belangen van de leden.”

Martijn Hagens

CEO Vattenfall Netherlands
“Energie-Nederland vertegenwoordigt ons al heel lang als trouwe partner. De vereniging is een leidende speler in de complexe discussies over de energietransitie en slaagt er keer op keer in om aan te tonen dat juist mét de markt de omslag naar fossielvrije energie snel en kostenefficiënt gemaakt kan worden.”

Annie Krist

CEO GasTerra
“Energie-Nederland is de stem van de energiesector in Den Haag. Als representatieve organisatie draagt het bij aan een betrouwbare, betaalbare energievoorziening en duurzaam energiebeleid. Nu en in de toekomst.”

Patrick Lammers

CEO Essent
“Wij zien Energie-Nederland als een belangrijke partner en belangenbehartiger voor de sector om knelpunten in wet- en regelgeving te adresseren en als hoeder van de vrije energiemarkt.”
energietransitie

Hans Schoenmakers

Managing Director Uniper Benelux
“Energie-Nederland is voor mij een vereniging om de belangen van de energiebedrijven een eenduidig gezicht te geven en te waken voor betaalbaarheid, zekerheid en duurzaamheid van de energievoorziening.”

Over Energie-Nederland

Energie-Nederland is de branchevereniging voor alle partijen die stroom, gas en warmte produceren, leveren en verhandelen. Samen vertegenwoordigen wij nagenoeg de gehele markt. Onze ruim 60 leden zijn actief in zowel ‘groene’ als ‘grijze’ energie en allerlei soorten dienstverlening. Onder hen zijn ook veel nieuwkomers op de markt, innovatieve spelers en duurzame initiatieven. Energie-Nederland gaat voor een duurzame, betrouwbare en betaalbare energievoorziening; wij zijn een van de trekkers van het Klimaatakkoord.

Wij zijn dé partner van overheid en maatschappij om de verduurzaming verder vorm te geven. Als energiebranche dragen we hieraan bij met een heldere visie en concrete oplossingen. Energie-Nederland behartigt belangen op het brede vlak van de energievoorziening, van het opwekken en handel in energie tot aan de levering aan de consument en bedrijven. Bovendien ondersteunt Energie-Nederland de ontwikkeling van nieuwe dienstverlening van haar leden, zoals hulp bij de verduurzaming van gebouwen.

 

Missie

Energie-Nederland streeft naar een duurzame, betrouwbare en betaalbare energievoorziening.  Wij streven naar een reductie van 50% CO2-uitstoot in 2030 en een 100% CO2-neutrale energievoorziening in 2050. Wij zijn een van de trekkers van het Klimaatakkoord. Met de geplande uitrol van hernieuwbare energie is Nederland op weg om koploper te worden in Europa.
In een goedwerkende markt, waarin innovatieve spelers de ruimte krijgen en bedrijven voldoende prikkels hebben om te investeren, krijgt verduurzaming pas echt vaart. Onze focus ligt op het verbeteren van de marktwerking. Omdat de energiemarkt Europees is, streven we naar oplossingen en beleid op Europees niveau. Dit zorgt voor een gelijk speelveld en een efficiënte verduurzaming.
Het energielandschap verandert snel. Consumenten worden zelf producenten (prosumers) en coöperaties leveren (lokaal) elektriciteit. Energiebedrijven veranderen ook.  Naast het leveren van gas, warmte en elektriciteit worden services zoals hulp bij energiebesparing steeds belangrijker. Energie-Nederland richt zich op het wegnemen van belemmeringen, zodat consumenten en bedrijven maximaal hun eigen keuzes kunnen volgen. Energie-Nederland ondersteunt dit, bijvoorbeeld door te organiseren dat consumenten en bedrijven beter inzicht krijgen in hun energieverbruik.

 

schermafbeelding-2016-10-24-om-13-59-17