Roger Miesen

CEO RWE Generation SE
“Energie-Nederland helpt ons bij de voortsnellende transitie en zorgt ervoor dat daarbij werkbare en efficiënte oplossingen gekozen worden die ook in lijn zijn met de belangen van de leden.”

Martijn Hagens

CEO Vattenfall Netherlands
“Energie-Nederland vertegenwoordigt ons al heel lang als trouwe partner. De vereniging is een leidende speler in de complexe discussies over de energietransitie en slaagt er keer op keer in om aan te tonen dat juist mét de markt de omslag naar fossielvrije energie snel en kostenefficiënt gemaakt kan worden.”

Annie Krist

CEO GasTerra
“Energie-Nederland is de stem van de energiesector in Den Haag. Als representatieve organisatie draagt het bij aan een betrouwbare, betaalbare energievoorziening en duurzaam energiebeleid. Nu en in de toekomst.”

Coen de Ruiter

Ceo Greenchoice
“Als vertegenwoordiger van de gehele sector speelt Energie-Nederland een cruciale rol in de transitie naar een duurzaam energiesysteem. Wij geloven dat voor die transitie een goedwerkende markt nodig is, zonder grote belemmeringen en met een gelijk speelveld voor alle partijen. Daar zorgt Energie-Nederland voor.”
Kees-Jan Rameau van het Bestuur van Energie-Nederland

Kees-Jan Rameau

Lid Raad van Bestuur Eneco N.V.
“Eneco heeft de ambitie om in 2035 klimaatneutraal te zijn. Niet alleen in onze eigen operaties, maar ook in de energie die wij leveren aan onze klanten. Door al onze klanten groene stroom te leveren en door hen te helpen met een laagdrempelige en betaalbare aanpak om gas te vervangen door duurzame warmteoplossingen. Wij zien Energie-Nederland daarbij als een belangrijke partner die helpt in het scheppen van de juiste randvoorwaarden voor de energietransitie om zo onze ambitie te bereiken

Pierre Devillers

CEO Engie Nederland
"Als ENGIE Nederland bouwen we vandaag aan klimaatvriendelijke oplossingen voor morgen. Dat kunnen we niet alleen. We zijn daarom blij met een partner als Energie-Nederland die ons helpt nog meer kracht te mobiliseren om Nederland te helpen verduurzamen"

Resi Becker

CEO Essent
“Wij wachten niet op een duurzame toekomst, maar zijn nu al aan de slag. Dagelijks huishoudens en ondernemers helpen in de energietransitie en samen met Energie-Nederland opkomen voor hun belangen. Wij zijn de partner voor consumenten en ondernemers in energie. Zo werkt Essent aan het versnellen van de energietransitie en zetten we ons in voor een betaalbare energierekening.”

Over Energie-Nederland

Energie-Nederland is de branchevereniging voor alle partijen die stroom, gas en warmte produceren, leveren en verhandelen. Samen vertegenwoordigen wij nagenoeg de gehele markt. Onze 70 leden zijn actief in zowel ‘groene’ als ‘grijze’ energie en allerlei soorten dienstverlening. Onder hen zijn ook veel nieuwkomers op de markt, innovatieve spelers en duurzame initiatieven. Energie-Nederland gaat voor een duurzame, betrouwbare en betaalbare energievoorziening; wij zijn een van de trekkers van het Klimaatakkoord.

Wij zijn dé partner van overheid en maatschappij om de verduurzaming verder vorm te geven. Als energiebranche dragen we hieraan bij met een heldere visie en concrete oplossingen. Energie-Nederland behartigt belangen op het brede vlak van de energievoorziening, van het opwekken en handel in energie tot aan de levering aan de consument en bedrijven. Bovendien ondersteunt Energie-Nederland de ontwikkeling van nieuwe dienstverlening van haar leden, zoals hulp bij de verduurzaming van gebouwen.

 

Missie

Energie-Nederland streeft naar een duurzame, betrouwbare en betaalbare energievoorziening.  Wij streven naar een reductie van 50% CO2-uitstoot in 2030 en een 100% CO2-neutrale energievoorziening in 2050. Wij zijn een van de trekkers van het Klimaatakkoord. Met de geplande uitrol van hernieuwbare energie is Nederland op weg om koploper te worden in Europa.

In een goedwerkende markt, waarin innovatieve spelers de ruimte krijgen en bedrijven voldoende prikkels hebben om te investeren, krijgt verduurzaming pas echt vaart. Onze focus ligt op het verbeteren van de marktwerking. Omdat de energiemarkt Europees is, streven we naar oplossingen en beleid op Europees niveau. Dit zorgt voor een gelijk speelveld en een efficiënte verduurzaming.

Het energielandschap verandert snel. Consumenten worden zelf producenten (prosumers) en coöperaties leveren (lokaal) elektriciteit. Energiebedrijven veranderen ook.  Naast het leveren van gas, warmte en elektriciteit worden services zoals hulp bij energiebesparing steeds belangrijker. Energie-Nederland richt zich op het wegnemen van belemmeringen, zodat consumenten en bedrijven maximaal hun eigen keuzes kunnen volgen. Energie-Nederland ondersteunt dit, bijvoorbeeld door te organiseren dat consumenten en bedrijven beter inzicht krijgen in hun energieverbruik.

 

schermafbeelding-2016-10-24-om-13-59-17