Aangenomen Wgiw steun in de rug voor versnelling transitie gebouwde omgeving 

Energie-Nederland is blij dat de Tweede Kamer de Wgiw (Wet gemeentelijke instrumenten warmtetransitie) heeft aangenomen. Deze wet biedt lokale bestuurders een aantal duidelijke bevoegdheden om de warmtetransitie in de gebouwde omgeving te versnellen. De belangrijkste bevoegdheid is dat een college van burgemeesters en wethouders straks kan besluiten om in een bepaalde wijk of buurt de levering van aardgas te beëindigen, omdat er een goed duurzaam alternatief beschikbaar is.  

Wijken aardgasvrij maken is het sluitstuk van een lang proces van zeker 8 jaar, waarin de gemeente eerder al een besluit heeft kunnen nemen over een alternatief voor aardgas, zoals een all-electric warmtepomp of een warmtenet. Huishoudens kunnen er overigens voor kiezen om zelf een ander duurzaam alternatief te installeren dan de voorkeursoptie van de gemeente. De Wgiw geeft in ieder geval duidelijkheid voor gemeenten, inwoners, energiebedrijven, netbeheerders over het moment dat een wijk van het aardgas af zal zijn en dat de aardgasinfrastructuur verwijderd zal worden. 

Nota van Wijziging warmtetarieven
Met de Wgiw is ook een Nota van Wijziging goedgekeurd over warmtetarieven. Die heeft niet direct met de Wgiw te maken, maar ziet erop toe dat fase 1 van de beoogde nieuwe tariefregulering voor warmtetarieven uit de voorgenomen Wet collectieve warmte (Wcw) – alvast van kracht wordt. Hiermee zouden de wettelijk toegestane tarieven verlaagd worden. Energie-Nederland is bezorgd dat dit de betaalbaarheid van warmte weliswaar iets gunstiger maakt, maar dat dat betaald wordt door bedrijven. De kosten voor de warmtebedrijven blijven namelijk gelijk, dat drukt de rendementen nog verder omlaag. Nog lagere rendementen heeft een remmend effect op nieuwe investeringen in warmtenetten. 

Of en wanneer de Wcw van kracht wordt, is nog niet duidelijk. De Raad van State heeft deze week hier een kritisch advies over afgegeven. Het wetsvoorstel moet aangepast worden voordat het naar de Tweede Kamer wordt gestuurd.  

Gerelateerd nieuws