Actieprogramma netcongestie laagspanning gepresenteerd: flexibel gedrag moet vrijwillig zijn

Dat de elektriciteitsnetten overvol zijn, is geen nieuws. Maar ook het laagspanningsnet staat onder druk. Demissionair minister Jetten stuurde 11 januari jl. een brief aan de Tweede Kamer waarin hij de Actieagenda Netcongestie Laagspanningsnetten presenteerde. Daarin wordt ingegaan op welke maatregelen het kabinet neemt om daar netcongestie tegen te gaan. Over de actuele situatie is echter weinig bekend. Onderzoek moet gaan aantonen hoe groot de problemen zijn en in welke gebieden deze het grootst zijn. Vervolgens moeten de elektriciteitsnetten daar versneld uitgebreid worden. Daarnaast moet er bekeken worden of bedrijven en consumenten op de laagspanningsnetten, met het aanpassen van hun gedrag, het net kunnen ontlasten. Het ministerie van EZK heeft dit op 22 januari jl. bekend gemaakt.

Inzichtelijkheid in de problemen
Energie-Nederland vindt het verstandig dat de situatie in de laagspanningsnetten beter in kaart wordt gebracht. De belasting op het net is door zonnepanelen, elektrische auto’s en warmtepompen ongetwijfeld toegenomen. Maar op welke momenten en op welke delen van het elektriciteitsnet de problemen het grootst zijn, is nog onvoldoende inzichtelijk. Netbeheerders en gemeenten moeten beter samenwerken om de gemeentelijke plannen voor de warmtetransitie, elektrisch vervoer en woningbouw beter aan te laten sluiten bij de plannen en werkzaamheden van de netbeheerders. 

Versneld uitvoeren netverzwaring
Het uitbreiden en verzwaren van de elektriciteitsnetten blijft de belangrijkste prioriteit voor de lange termijn. In de tussentijd worden werkzaamheden efficiënter aangepakt, aldus EZK. Ruimtelijke procedures worden versneld en met een proactieve buurt- of wijkgerichte aanpak kunnen werkzaamheden sneller worden uitgevoerd. Deze aandachtspunten zijn voornamelijk van belang voor gemeenten en netbeheerders. Centrale sturing is noodzakelijk zodat er een totaaloverzicht bestaat over de stand van zaken. 

Flexibiliteit als oplossing?
In het actieprogramma is veel aandacht voor het efficiënter gebruik maken van het net. Zo wordt er gesteld dat apparaten van consumenten aanstuurbaar moeten worden. Consumenten kunnen daarmee het net ontlasten op momenten dat het nodig is. Energie-Nederland vindt het belangrijk dat bedrijven en consumenten de vrijheid behouden om apparaten aan te schaffen te gebruiken die verduurzaming bevorderen, zoals de elektrische auto, zonnepanelen en de warmtepomp. 
Voorzitter Cora van Nieuwenhuizen: “Flexibel gedrag moet een vrije keuze blijven, ongeacht de drukte op het net”.

Energie-Nederland werkt de komende tijd met een groot aantal betrokken partijen zoals netbeheerders om het elektriciteitsnet efficiënter te gebruiken zonder dat consumenten en bedrijven daar de negatieve gevolgen van ondervinden.

Gerelateerd nieuws