Biomassa ingezet in elektriciteitscentrales voldeed in 2022 aan afspraken uit Convenant Duurzaamheid Biomassa

In 2015 is het Convenant Duurzaamheid Biomassa – dat gaat over de inzet van duurzame biomassa in elektriciteitscentrales – afgesloten door vijf milieuorganisaties (Greenpeace, Milieudefensie, Natuur & Milieu, de Natuur & Milieufederaties, WNF) en de energiesector (Energie-Nederland en de rechtsvoorgangers van Onyx Power, RWE, Uniper en Vattenfall). De duurzaamheidscriteria in het Convenant zijn opgesteld samen met de milieuorganisaties. Die criteria behoren tot de strengste ter wereld.

Onder de afspraken in dat Convenant hebben partijen een onafhankelijke rapporteur aangesteld die jaarlijks rapporteert. CE Delft is die rapporteur. Op 15 mei 2023 heeft de rapporteur de jaarrapportage over het jaar 2023 gepubliceerd. CE Delft heeft voor 2023 vastgesteld dat de meegestookte biomassa in 2022 voldeed aan de wettelijke en de bovenwettelijke duurzaamheidseisen in het Convenant, net als in de eerdere jaren waarover CE Delft heeft gerapporteerd.

Meer informatie:

Jaarrapportage 2022 Convenant Duurzaamheid Biomassa, CE Delft
Kernpunten Jaarraportage 2022

Rapportages van eerdere jaren:

Jaarrapportage 2021 Convenant Duurzaamheid Biomassa, CE Delft
Jaarrapportage 2020 Convenant Duurzaamheid Biomassa, CE Delft
Jaarrapportage 2019 Convenant Duurzaamheid Biomassa, CE Delft

Gerelateerd nieuws