Reactie Energie-Nederland ten behoeve van Rondetafelgesprek ‘Sneller uit de Schulden‘

Op 17 mei zal het Rondetafelgesprek ‘Sneller uit de schulden’, van de commissie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid plaatvinden. Daarom heeft Energie-Nederland een reactie opgesteld, waarbij aandacht gevraagd wordt voor mogelijke knelpunten, met name het realiseren van duurzaam herstel na aflossen schulden.

Energie-Nederland – en de bij ons aangesloten energieleveranciers – zijn nauw betrokken bij het voorkomen van problematische schulden en energiearmoede. Naast het aanbieden van betalingsregelingen aan meer dan honderdduizend klanten, het introduceren van sociale incasso, en directe betrokkenheid bij de convenanten Minnelijke Schuldhulp en Vroegsignalering met de NVVK, werken we samen met de overheid in o.a. de taskforce aanpak energiearmoede en voeren we de prijsplafondregeling uit.

De leden van Energie-Nederland zijn zich bewust van de rol die zij spelen in de financiële situatie van huishoudens en willen graag bijdragen aan het creëren van rust, duidelijkheid en herstel voor betrokkenen. Energieleveranciers zijn zowel een belangrijke schuldeiser als leverancier van een primaire levensbehoefte, ook in een situatie met problematische schulden.

Energie-Nederland juicht de initiatiefnota “Sneller uit de schulden” toe. Het is goed om te zien hoe deze nota zich richt op het verbeteren van de situatie van mensen in financiële moeilijkheden, terwijl het ook duidelijkheid, versnelling en vereenvoudiging biedt.

Het is echter evenzo belangrijk dat gelijktijdig geïnvesteerd wordt in de structurele verbetering hulpverlening zodat er structureel aandacht is voor duurzaam herstel. Energie-Nederland roept op om schuldeisers als primaire stakeholder en opdrachtgever direct te betrekken bij trajecten rondom verbetering van de kwaliteit van schuldhulpverlening.

Lees hier onze volledige reactie.

Gerelateerd nieuws