Energie-Nederland: aardgas is nog minstens 15 jaar nodig 

Leveringszekerheid van aardgas in Nederland staat op een kwetsbaar punt. Met het sluiten van het Groningse gasveld en veel minder gasimport uit Rusland is voldoende aanbod voor de vraag naar gas niet vanzelfsprekend. Vandaag debatteert de Tweede Kamer over de leveringszekerheid van aardgas. Energie-Nederland biedt vier handvatten om stabiliteit van ons energiesysteem te borgen: 

  • Versnel vergunningsprocedures voor gaswinning Noordzee 
  • Vul de gasopslagen voor een betrouwbare energievoorziening  
  • Belasting op gas en elektriciteit gelijktrekken  
  • Een concreter Bescherm & Herstelplan gas (BH-G) 
     

Versnel vergunningsprocedures voor de Noordzee  
De vergunningsprocedure voor gaswinning op zee is momenteel onvoorspelbaar en traag. Om bedrijven meer zekerheid te bieden is het essentieel dat het versnellingsplan voor gaswinning op de Noordzee concreet wordt uitgevoerd. Energie-Nederland roept op om harde deadlines voor de vergunningsverlening te stellen. Zo wordt voorkomen dat bedrijven die bereid zijn te investeren in de Nederlandse gasproductie ervoor kiezen hun investeringen elders te doen, in landen waar het vergunningsproces sneller verloopt.   

Vul de gasopslagen voor een betrouwbare energievoorziening  
De onderbrekingen van gasleveringen uit Rusland bewezen het belang van goedgevulde gasopslagen. In het kader van leveringszekerheid zijn volle gasopslagen dan ook een vereiste. Hierom is het belangrijk om voorzichtig te zijn met het sluiten van de gasopslagen Norg en Grijpskerk. Dat zou alleen mogen gebeuren na een grondige impactanalyse. Daarnaast roept Energie-Nederland op om een subsidieregeling achter de hand te houden voor uitzonderlijke gevallen waarin de gasprijzen in de zomer hoger zijn dan in de winter. De subsidie maakt het voor energiebedrijven dan mogelijk om de gasopslagen alsnog te vullen en stabiliteit te borgen. 

Belasting op gas en elektriciteit gelijktrekken 
Energiebesparende maatregelen en investeringen in hernieuwbare energiebronnen zijn noodzakelijk. Energie-Nederland roept op om de belasting op gas en elektriciteit gelijk te trekken. Op dit moment is gas voor huishoudens nog relatief lager belast dan elektriciteit, waarmee gasgebruik in feite gestimuleerd wordt. Verder is het behouden van voldoende financiële middelen, waaronder die in het Klimaatfonds, belangrijk om te besteden aan aardgas vervangende technieken zoals groene waterstof. Subsidies, demonstratieprojecten en het aanleggen van infrastructuur zijn cruciaal voor het op gang brengen van nieuwe energieketens, bijvoorbeeld groene waterstof, die op termijn aardgasgebruik kunnen verminderen.  

Een concreter Bescherm & Herstelplan gas 
Dit plan treedt in werking als Nederland te maken krijgt met een dreigend of daadwerkelijk tekort aan gas. Het plan omvat verschillende maatregelen die gericht zijn op het minimaliseren van de maatschappelijke en economische impact van dit tekort. In het geval van een acute crisis, zoals in 2022, is een helder en doortastend plan onmisbaar. Het huidige BH-G geeft een mooie voorzet, maar moet concreter om een crisis daadwerkelijk het hoofd te kunnen bieden. 

De volledige inbreng van Energie-Nederland aan de Tweede Kamer vindt u hier.

Gerelateerd nieuws