Het Advies van de Week – Versnel de aanleg van duurzame warmtenetten door gebruik te maken van de realisatiekracht van zowel publieke als private partijen

Waarom nu? 
Op woensdag 27 maart jl. behandelde de Tweede Kamer de Wet gemeentelijke instrumenten warmtetransitie (Wgiw). Deze wet geeft gemeenten handvatten om de warmtetransitie verder te ontwikkelen. Naast de Wgiw is het wetsvoorstel Wet Collectieve Warmte (Wcw) ook belangrijk voor de warmtetransitie. Het moet de uitrol van collectieve warmtenetten helpen versnellen. Dit wetsvoorstel ligt nu bij de Raad van State voor advies. Energie-Nederland vindt de warmtetransitie een cruciaal maar complex deel van de opgave om de klimaatdoelen te halen. Voorspoedige behandeling van beide wetten zal veel meer duidelijkheid bieden aan gemeenten, huishoudens, woningcorporaties, energiebedrijven, netbeheerders en aannemers. Dan kunnen zij benodigd stappen zetten voor versnelling van de warmtetransitie. 

Wat vindt Energie-Nederland van de Wet collectieve warmte? 
De Wcw biedt gemeenten duidelijke bevoegdheden om de uitrol van warmtenetten te kunnen versnellen. Verder stelt de Wet duidelijke eisen aan de betaalbaarheid (met op kosten gebaseerde en transparante tarieven), het tempo van verduurzaming en de leveringszekerheid. 

Energie-Nederland vindt de keuze voor een verplicht publiek meerderheidsbelang onverstandig. Nu wordt ca. 90% van de warmteklanten bediend door private warmtebedrijven. De onzekerheid over wat de Wcw voor hen – en ook voor woningcorporaties en gemeenten – betekent, heeft helaas al tot forse vertragingen in de uitrol van warmtenetten geleid. Verder betekent het dat nieuwe publieke partijen realisatiekracht moeten gaan opbouwen, wat tijd kost. Het is inmiddels onwaarschijnlijk dat we het kabinetsdoel van 500.000 nieuwe aansluitingen op een warmtenet in 2030 gaan halen. 

Ervaren warmtebedrijven, zowel private als publieke, zijn in staat om tempo te maken en door te gaan met investeren in collectieve warmte. Gebruik daarom hun realisatiekracht. Energie-Nederland is ervan overtuigd dat de warmtetransitie meer vaart houdt en minder duur wordt, als gemeenten in een transparante selectieprocedure publieke partijen, private partijen en publiek-private partijen mogen uitdagen te komen met het beste aanbod voor de inwoners.  

Eén van de 10 adviezen die Energie-Nederland aan de nieuwe Tweede Kamer stuurde. De komende periode lichten we deze, afhankelijk van de actualiteiten, één voor één toe.   

Gerelateerd nieuws