Energie-Nederland hanteert strengere regels voor telefonische verkoop energiecontracten

Energie-Nederland vindt dat consumenten eerlijk geïnformeerd moeten worden tijdens de verkoop van energiecontracten. Bij de branchevereniging is het bekend dat sommige energieleveranciers helaas gebruik maken van intermediaire verkopers die op een onwenselijke manier energiecontracten afsluiten. Daarom heeft zij het initiatief genomen om uitgebreide en dwingende voorschriften voor werving op te zetten. Deze gelden sinds 1 januari jl. Het is een praktische vertaling van de Gedragscode Consument en Energieleverancier. 

Zo wordt bij telefonische verkoop het hele verkoopgesprek opgenomen zodat het gecontroleerd kan worden. Voor het correct naleven van de voorschriften uit de zogeheten ‘kwaliteitsstandaard’ moeten energieleveranciers een verklaring afgeven. Een groot aantal energieleveranciers dat heeft inmiddels gedaan. De lijst groeit nog aangezien sommige leveranciers nog bezig zijn met de implementatie. Energie-Nederland verwacht dat het terugbrengen van klantontevredenheid met de naleving van de kwaliteitsstandaard structureel zal worden verbeterd.

Wat staat o.a. in de Kwaliteitsstandaard voor advies over aanbod energiecontract aan consumenten

  • Een verkregen opt-in (van de consument om te mogen bellen) moet correct verkregen zijn en moet vervolgens met een actieve handeling van de consument op het opgegeven telefoonnummer nog worden geverifieerd. 
  • De consument wordt aan het begin van het gesprek meteen geïnformeerd wie er belt en wat het doel is van het gesprek. 
  • Ook moet men aan het begin van het gesprek direct verteld worden waarom men gebeld wordt: is er een klantrelatie of heeft de klant toestemming gegeven gebeld te worden (een zgn. opt-in). 
  • Bij telefonische verkoop het hele verkoopgesprek opgenomen zodat het gesprek achteraf, voor kwaliteitsdoeleinde of door ACM, gecontroleerd kan worden. 
  • Een energiecontract wordt nooit afgesloten in een gesprek. De consument doet dat buiten het gesprek in alle vrijheid en met alle mogelijkheden om ook andere aanbiedingen te vergelijken. 
  • De energieleverancier is altijd verantwoordelijk voor het gesprek met de consument.  
  • Het verkoopscript van de ingeschakelde verkooporganisatie (intermediair) moet vooraf door de energieleverancier goedgekeurd worden: Worden de juiste verbruiksgegevens en informatie over de opzegvergoeding benoemd? Wordt een eventuele teruglevering in een berekening meegenomen? Wordt de bedenktijd van 14 dagen wel genoemd?  
  • Een intermediair kan alleen voor een leverancier werken als er een gedegen training heeft plaats gevonden zodat men alle wet- en regelgeving kent. Ook zijn er strenge eisen ten aanzien van personeel en diens integriteit. 
  • Alle leveranciers leggen hun werkwijze en de afspraken met verkooporganisaties vast in protocollen. Wordt dit niet nageleefd, dan neemt de energieleverancier gepaste maatregelen. Dat kan variëren van een indringend gesprek, het opzeggen van de samenwerking tot het doen van aangifte als er sprake is van misleiding/fraude.  
  • De energieleveranciers moeten aantonen dat zij frequent, objectieve en niet beïnvloedbare compliance- en kwaliteitsmetingen uitvoeren. 

Gerelateerd nieuws