Reactie Energie-Nederland op rapport ACM terugleveringskosten zonnepanelen 

Energie-Nederland herkent de uitkomsten van het onderzoek van ACM en vindt het belangrijk dat de toezichthouder de meerkosten die energieleveranciers maken voor klanten met zonnepanelen, heeft benoemd. Voorzitter Cora van Nieuwenhuizen: “De kosten voor een energieleverancier van een gemiddelde klant met zonnepanelen zijn enkele honderden euro’s per jaar hoger dan van een vergelijkbare klant zonder zonnepanelen. Dat was natuurlijk al bekend, maar het is goed dat de toezichthouder dit ook bevestigt”.    

Energie-Nederland vraagt zich af waarom de wijze waarop leveranciers de kosten doorberekenen, niet direct is meegenomen in het onderzoek. Cora van Nieuwenhuizen: “Dan was er direct duidelijkheid geweest: of er meerkosten zijn en of die juist worden verrekend”.    

Transparant   
ACM geeft aan dat leveranciers onderscheid mogen maken tussen klanten met en zonder zonnepanelen. Leveranciers mogen zelf bepalen, op basis van hun kosten (inkoop, bedrijfsvoering etc.) hoe zij dit doen. Dit past bij onderlinge concurrentie. In verband met het mededingingsrecht mogen leveranciers onderling geen informatie delen, laat staan afstemmen.    
Cora van Nieuwenhuizen: “Het is belangrijk dat leveranciers transparant zijn: de kosten en prijzen moeten herleidbaar zijn naar het contract. En op de factuur moet dit begrijpelijk weergegeven worden. Klanten moeten alle kosten en prijzen herkennen”.    

Stijgende meerkosten   
De branchevereniging is overtuigd dat saldering op termijn niet houdbaar is. Energie-Nederland had daarom gehoopt dat de ACM had opgenomen dat het probleem de komende jaren alleen maar groter wordt en dat daar een oplossing voor moet komen. Het besluit van de Eerste Kamer om de salderingsregeling te handhaven, leidt immers tot steeds verdere stijging van de meerkosten. Energie-Nederland is ervan overtuigd dat ook zonder salderen het investeren in zonnepanelen aantrekkelijk blijft. Voor specifieke huishoudens kan naar alternatieve ondersteuning worden gekeken, zodat iedereen aan de energietransitie kan blijven meedoen.   

Gerelateerd nieuws