Energie-Nederland: Laat leveranciers vrij in ontwikkelen producten en diensten in de energiemarkt 

Met de energietransitie ontstaan er steeds meer mogelijkheden voor consumenten om energieverbruik en energiekosten zelf te managen. Nu is er veel aandacht voor de terugleverkosten, maar er komen steeds meer elementen die hierop van invloed zijn. Inzicht in wat dit betekent voor je energierekening is van groot belang voor iedereen die een nieuw energiecontract moet kiezen. Daar zijn de energieleveranciers op voorbereid met hun ‘aanbod op maat’, maar ook de prijsvergelijkingswebsites moeten zich hierop voorbereiden.  

Als consumenten op zoek zijn naar een nieuw energiecontract, dan kunnen zij aanbiedingen altijd vergelijken met het ‘aanbod op maat’ van de energieleveranciers, waarin zowel de maand- als jaarkosten overzichtelijk worden weergegeven, inclusief de eventuele kosten van teruglevering. Consumenten kunnen aan elke leverancier een vergelijkbaar aanbod opvragen. Ook kunnen consumenten prijsvergelijkingswebsites raadplegen. Het zijn de twee manieren om te bepalen welk aanbod het beste past bij haar/zijn persoonlijke situatie. 

Met de nieuwe Energiewet, die naar verwachting volgend jaar in werking treedt, wordt het wettelijk geregeld dat er meer marktpartijen en meer producten en diensten een rol kunnen spelen in de energietransitie. Daarmee ontstaan op de energiemarkt steeds meer mogelijkheden voor de consument om zijn energieverbruik en zijn energiekosten zelf te managen. Men kan kiezen voor zonnepanelen, een eigen laadpaal, (hybride) warmtepompen, thuisbatterijen, all-electric, warmte of groen gas. Prijsvergelijkingswebsites moeten hierin meebewegen. Energie-Nederland roept de prijsvergelijkingswebsites op om hierin te blijven investeren (waarmee dan tevens aan de nieuwe eisen uit de Energiewet wordt voldaan).

ACM heeft de energieleveranciers en prijsvergelijkingswebsites onlangs hier ook toe opgeroepen in hun publicatie ‘Energietarieven in transitie’. Om te waarborgen dat dit ook op vergelijkingssites goed wordt weergegeven voor de consument, is onafhankelijk toezicht belangrijk. Energie-Nederland gaat graag met prijsvergelijkingswebsites in gesprek om het voor de consument goed te regelen.

De roep om uniforme vormgeving van de kosten en het aanbod van energieleveranciers lijkt misschien logisch maar maakt de noodzakelijke innovatie op de energiemarkt echter onmogelijk. Het is echter aan individuele energieleveranciers om op basis van hun kosten (inkoop, bedrijfsvoering etc.) een aanbod te doen aan consumenten. Dat is onderdeel van de onderlinge concurrentie. Zij mogen deze informatie niet met elkaar delen in verband met het mededingingsrecht. Ook Energie-Nederland houdt zich daar om die reden niet mee bezig. 

Gerelateerd nieuws