Succesvolle World Hydrogen Summit in Rotterdam  

Deze week kwamen 15.000 mensen samen op de World Hydrogen Summit in Rotterdam. Waterstof is voor veel landen, inclusief Nederland, een onmisbare schakel in de ontwikkeling naar een duurzaam energiesysteem. Discussies op het congres toonden dat er nog grote obstakels zijn voor de totstandkoming van deze nieuwe keten.  

Groei van de vraag naar waterstof
De nadruk van de summit lag op de totstandkoming van de vraag naar waterstof. Ook in Nederland zien we dat investeringsbeslissingen voor de productie van waterstof moeizaam tot stand komen door een onzekere vraag. Op het congres werd duidelijk dat er in Europa veel onduidelijkheid is over de Renewable Energy Directive (RED III) die de vraag naar groene waterstof moet stimuleren door een verplichte afname in de industrie en mobiliteit.  

Gelukkig werd er ook volop gewerkt aan oplossingen voor deze obstakels. Er werden mogelijkheden besproken waarbij de meerkosten voor verplichte afname van groene waterstof beter in de eindprijs voor de consument kunnen worden doorgerekend. De verdere ontwikkeling van het Europese Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) wordt als een belangrijke pijler gezien voor het behouden van eerlijke concurrentie bij het implementeren van een ambitieus Europees klimaatbeleid.  

Ontwikkeling infrastructuur en technologie 
De ontwikkelingen in de Rotterdamse haven worden door de rest van de wereld met veel interesse gevolgd. Naast nationale productie zal ook import van groene en blauwe waterstof belangrijk worden, incl . de doorvoer naar Duitsland. Hierbij is de ontwikkeling van infrastructuur belangrijk. Het is vooruitstrevend dat in de Rotterdamse haven al gebouwd wordt aan het eerste deel van een waterstofnetwerk. In de meeste landen ligt dit nog op de tekentafel.  

Voor technologische ontwikkeling was veel aandacht tijdens de summit. Vorig jaar was de verwachting dat prijzen van elektrolysers omlaag zouden gaan. De realiteit is dat de prijzen afgelopen jaar flink gestegen zijn, mede doordat producenten nog moeilijk op een stabiele afname kunnen rekenen. Op de beurs, gehouden tijdens de summit, werden een aantal nieuwe technieken gepresenteerd die uiteindelijk wel tot een significante prijsdaling zouden kunnen leiden door een hogere efficiëntie of levensduur.  

Volgend jaar zal er weer een nieuwe World Hydrogen Summit georganiseerd worden. Energie-Nederland blijft werken aan een verbeterd investeringsklimaat in Nederland zodat er meer  investeringsbeslissingen kunnen worden genomen.  

Gerelateerd nieuws