Energie-Nederland tevreden over plannen voor snellere uitbreiding elektriciteitsnet

Energie-Nederland is tevreden over de gepresenteerde plannen van Netbeheer Nederland omdat er fors wordt ingezet op netuitbreiding. Het is goed dat de netbeheerders een andere aanpak aankondigen en willen werken aan een nationale uitvoeringsstrategie, iets waarvoor Energie-Nederland al langer heeft gepleit.

Voorzitter Cora van Nieuwenhuizen: “We zijn blij dat er serieus wordt ingezet op het versnellen van o.a. vergunningsprocedures. Wat de plannen voor bedrijven die nog op een wachtlijst staan betekenen, weten we nog niet. Maar wij nemen de uitgestoken hand aan en denken graag mee over pragmatische oplossingen en hoe de uitvoeringsagenda gevuld kan worden”.

Het uitbreiden en verzwaren van de elektriciteitsnetten zijn essentieel voor een succesvolle energietransitie. Energie-Nederland zal de gepubliceerde ontwerp investeringsplannen bestuderen en een formele reactie op de consultatie indienen.

Gerelateerd nieuws