Aanleg waterstofnetwerk gestart

Koning Willem-Alexander heeft op vrijdag 27 oktober jl. het startschot gegeven voor de aanleg van het eerste deel van het landelijke waterstofnetwerk. Dit deel begint op het Tweede Maasvlakte met een traject van 30 kilometer in de Rotterdamse haven. In de komen jaren zullen de vijf grote industriële clusters in Nederland ermee verbonden worden, inclusief aansluitingen op de Duitse en Belgische waterstofnetwerken. Uiteindelijk zal ruim 7 Gigawatt wind op de Tweede Maasvlakte moeten gaan aanlanden.

Energie-Nederland voorzitter Cora van Nieuwenhuizen sprak met de Koning over de internationalisering van het waterstofnetwerk waarbij BASF en andere grote Duitse bedrijven aangaven hoe belangrijk de grensovergang naar Duitsland en België voor hen is. Belangrijk hiervoor is dat de regulering in Nederland, Duitsland en België op elkaar aansluiten, o.a. met geharmoniseerde waterstofkwaliteitstandaarden.

Voor het realiseren van het nationale waterstofnetwerk moet de overheid het volloop risico op zich nemen en ten tweede moet de overheid het waterstofnetwerkbedrijf HNS, dochter van de Gasunie, voldoende zekerheid bieden om niet alleen dit eerste deel van het netwerk aan te leggen maar voortvarend uit te breiden.

Energie-Nederland blijft actief betrokken bij het door ontwikkelen van het waterstofnetwerk. Onder andere door samen met VEMW en HNS via een trialoogproces de standaard transport- en aansluitcontracten voor alle toekomstige gebruikers op te stellen. Omdat Energie-Nederland ervaring heeft in de aardgaswereld, wordt ook actief meegedacht over een redelijke overdrachtsprijs van gasleidingen die omgezet worden naar waterstofleiding. Daarnaast zet Energie-Nederland zich in voor voldoende opschalingsbudget waarmee de waterstofsector zich in de komende jaren kan ontwikkelen.

Gerelateerd nieuws