Energie-Nederland: tien adviezen aan een nieuwe Tweede Kamer  

Energie-Nederland, de branchevereniging van energiebedrijven roept de nieuwe Tweede Kamer op om niet te wachten op de formatie als het gaat om het doorzetten van de energietransitie. 

Voorzitter Cora van Nieuwenhuizen: “Ik moedig de nieuwe fracties aan om niet op hun handen te zitten terwijl ze wachten op een nieuw kabinet. We hebben haast als het om de energietransitie gaat; alles wat we nu al kunnen doen, moeten we niet uitstellen. Iedereen wil immers snel een betaalbare energierekening en de overstap kunnen maken naar duurzame energie ”.

De branchevereniging heeft tien adviezen voor de nieuwe kamerleden:

 1. Bestrijd energie-armoede met een gerichte steun
  Door slecht geïsoleerde woningen hebben circa 1 miljoen huishoudens blijvend betalingsproblemen. Isoleren, het plaatsen van zonnepanelen, het installeren van (hybride) warmtepompen of de aansluiting op een warmtenet moet een eenvoudige keuze zijn. Regelingen die dit stimuleren moeten beschikbaar blijven. 
 2. Verlaag de energiebelasting op elektriciteit 
  Nederland heeft de hoogste energiebelasting van Europa. Bijna 40% van de energierekening voor huishoudens bestaat uit belastingen. De energiebelasting op elektriciteit is twee keer hoger dan aardgas. Verlaag de energiebelasting op elektriciteit. Zo wordt het voor huishoudens aantrekkelijker om over te stappen van een gasketel naar een (hybride) warmtepomp.   
 3. Benut de enorme potentie van windenergie op de Noordzee 
  Wind op zee wordt onze grootste energiebron. Maar zonder sterke groei van de vraag naar elektriciteit zakt de prijs in. Stimuleer daarom de elektrificatie van de industrie, de gebouwde omgeving, mobiliteit en de productie van groene waterstof.   
 4. Zon op dak blijft de groeimotor 
  Met alleen wind op zee en zon op dak halen we de klimaatdoelen niet. Verdere groei van hernieuwbare productie op land blijft nodig. Zon op dak blijft de groeimotor. De salderingsregeling kan geleidelijk worden afgeschaft omdat zonnepanelen zich ook zonder salderingsregeling binnen zeven jaar terugverdienen. Huishoudens die zonnepanelen willen, kunnen het beste ondersteund worden met een aanschafsubsidie. 
 5. Kies voor subsidietenders voor grootschalige waterstofproductie
  Waterstof zal een belangrijke rol vervullen in o.a. de verduurzaming van de industrie. Echter, zonder het afdekken van de onrendabele top nemen bedrijven geen investeringsbeslissingen. Er moet meer zekerheid komen over de planning en omvang van tenders en welke vergunningen nodig zijn. Leg tegelijkertijd de waterstofinfrastructuur aan. Wacht niet op de markt, die volgt vanzelf als de randvoorwaarden op orde zijn!  
 6. Stimuleer de industrie 
  De industrie moet komende jaren overstappen op CO2 vrije energiebronnen zoals groene elektriciteit of waterstof. De hoge elektriciteitsnettarieven zetten alleen een rem op elektrificatie. Verlaag daarom de nettarieven voor projecten die het net minder belasten. Stel een expliciet doel voor elektrificatie van de industrie door de subsidieregeling SDE ++ voor elektrificatie aan te passen zodat niet alleen de allerbeste projecten voor subsidie in aanmerking komen, maar juist een groot aantal. 
 7. Breid elektriciteitsnetten zo snel mogelijk uit 
  Het elektriciteitsnet zit overvol. Alles is nodig: kortere vergunningstrajecten, versnelde inspraakprocedures, het opleiden van extra mensen, innovatie bij netbeheerders, etc. Ook moeten de bestaande netten zo slim mogelijk worden benut. Gebruikers willen best helpen om het net te ontlasten, maar dan moeten ze wel de juiste contracten aangeboden krijgen. 
 8. Bouw gascentrales om 
  Voor windstille bewolkte perioden is CO2 vrij regelbaar vermogen onmisbaar. Bouw gascentrales om naar waterstofcentrales zonder de concurrentiepositie ten opzichte van buitenlandse centrales uit het oog te verliezen en geef kerncentrales zekerheid over toekomstige vraag. 
 9. Wees realistisch met aardgas 
  De komende jaren is er nog steeds aardgas nodig in Nederland. Om een herhaling van de hoge gasprijzen in 2022 te voorkomen, moet het Rijk haast maken met een hogere gasproductie uit de Noordzee. En als groen gas in 2030 een deel van het fossiele gas moet vervangen, dan is het doel van 1,6 bcm te ambitieus. Wees realistisch en kies voor een haalbare doelstelling voor 2030.
 10. Versnel de aanleg van duurzame warmtenetten 
  De keuze van minister Jetten om de warmtebedrijven een verplicht publiek meerderheidsbelang te geven, is voor de betaalbaarheid niet nodig. Het zal de groei van aansluitingen met jaren vertragen. Dit kan geen verrassing voor de minister zijn want dit bleek al uit onderzoek dat hij in 2022 heeft laten uitvoeren. Laat gemeenten – die genoeg andere taken op hun bordje hebben liggen – zelf kiezen tussen een publieke, private of publiek-private samenwerking bij het ontwikkelen van warmtenetten. 

Lees hier de volledige tien adviezen van Energie-Nederland.

Gerelateerd nieuws