Energie Nederland reageert op voorstel voor een eu code over vraagrespons

De twee Europese verenigingen van de landelijke en regionale netbeheerders hebben een voorstel ter consultatie voorgelegd voor een nieuwe EU Code over vraagrespons.

Energie-Nederland constateert dat deze Code nog niet kan worden vastgesteld. Het is onduidelijk of deze Code bijdraagt aan een geharmoniseerde Europese elektriciteitsmarkt, omdat veel wordt overgelaten aan uitwerking op nationaal niveau. Bovendien is er veel overlap met de bestaande Europese codes.

Energie-Nederland adviseert om eerst een best-practice analyse te doen naar oplossingen die al worden toegepast of ontwikkeld, bijvoorbeeld als het gaat om oplossingen voor vraagrespons en aggregatiemodellen. Daarna kan bekeken worden wat in een nieuwe EU Code moet worden vastgelegd. Ten tweede wordt geadviseerd om de ontwikkeling van een nieuwe Code te combineren met een herziening van drie bestaande codes (System Operation Code, Balancing Code en de Demand Connection Code). Alleen op die manier kan worden geborgd dat er geen overlap en tegenstrijdigheden ontstaan.

Lees hier de volledige reactie van Energie-Nederland op de concept EU Code voor vraagrespons

Gerelateerd nieuws