H2Global: Energie-Nederland ziet ruimte om meer waterstof te contracteren in Nederland

In het Klimaatfonds is €300 miljoen gereserveerd voor de Nederlandse deelname aan H2Global. H2Global is een door Duitsland opgezet subsidie-instrument om de import van hernieuwbare waterstof(dragers) naar Duitsland/Noordwest-Europa op gang te brengen. Energie-Nederland is positief over de Nederlandse bijdrage aan H2Global. Naast nationale productie zullen we op termijn ook import van waterstof nodig hebben. H2Global helpt ontwikkelaars in andere landen met langjarige (inkoop)contracten om definitieve investeringsbeslissingen te nemen. 

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat wil met de beschikbare middelen in 2024 een gezamenlijke tender met Duitsland openen voor de veiling van een meerjarig aankoopcontract van hernieuwbare waterstof(dragers). Duitsland zal hiervoor ook €300 miljoen beschikbaar stellen. Het idee is dat H2Global voor lange termijn waterstof inkoopt (waardoor producenten zekerheid krijgen) en voor korte termijn verkoopt aan afnemers. Het risico wordt gedekt door de subsidie.  

Energie-Nederland stelt in een zienswijze op de consultatie over de Nederlandse deelname aan H2Global dat met het beschikbare budget meer waterstof gecontracteerd kan worden. Momenteel is het aankoopbedrag 1-op-1 gekoppeld aan de beschikbare subsidie. Terwijl met de beschikbare subsidie alleen het prijsverschil tussen aankoop en (waarschijnlijk lagere) verkoop gedekt hoeft te worden. Energie-Nederland stelt voor de inkoop minus de verwachte verkoopprijs als uitgangspunt te nemen voor het te contracteren volume. Hierbij kan voor de verkoop de langjarige prijs voor grijze waterstof als uitgangspunt worden genomen. Een alternatief is dat de inkomsten gebruikt worden om meer waterstof te subsidiëren/ contracteren. 

Ook stelt Energie-Nederland dat bij het van de grond krijgen van de nieuwe waterstofketen niet alleen naar de korte termijn €/ton CO2 besparing gekeken moet worden. Net als bij wind-op-zee zal (hernieuwbare) waterstof door een snelle leercurve heen moeten. Als waterstof te snel en te streng op kosteneffectiviteit wordt beoordeeld bestaat de kans dat het kind met het badwater wordt weggegooid. 

Gerelateerd nieuws