Het Advies van de Week #3 

Energie-Nederland Advies van de Week #3: Breid elektriciteitsnetten zo snel mogelijk uit zodat die geschikt zijn voor een volledig CO2-vrij elektriciteitssysteem in 2035*. 

Wat bedoelen we hiermee? 
Het elektriciteitsnet zit overvol. Woningbouw wordt uitgesteld, bedrijven kunnen niet uitbreiden of verduurzamen en scholen zitten zonder aansluiting. De energietransitie vertraagd. De uitbreiding en verzwaren van het net is de eerste prioriteit om dit aan te pakken. De netbeheerders geven dit zelf aan. Daarvoor is nodig: grote investeringen, innovatie bij netbeheerders, kortere vergunningstrajecten, versnelde inspraakprocedures en opleiden van extra mensen voor de aanleg en verzwaren van het net.  

Ook moeten de bestaande netten zo slim mogelijk worden benut. Bedrijven staan klaar om het net te helpen ontlasten, daarvoor moeten ze wel de juiste contracten aangeboden krijgen. Netbeheerders kunnen flexibiliteits-tenders inzetten om op die plekken waar het nodig is investeringen in flexibiliteit (bijvoorbeeld batterijen) van de grond te krijgen. 

Waarom nu? 
Vandaag op 17 januari staat een hoorzitting met de netbeheerders op de agenda van de commissie EZK. Hiervoor zijn vertegenwoordigers van Liander, Enexis, Stedin en TenneT uitgenodigd. Tijdens een hoorzitting krijgen Tweede Kamerleden de kans om kritische vragen te stellen over netcongestie, het ontstaan ervan en de oplossingen. De week daarop (24 januari) volgt het commissiedebat Nieuwe Maatregelen Netcongestie. Energie-Nederland is inhoudelijk zeer betrokken bij dit onderwerp aangezien haar leden ook kampen met de gevolgen van netcongestie en actief willen bijdragen aan het verhelpen hiervan. Daarom pleit Energie-Nederland al langer voor pragmatische oplossingen en het opstellen van een uitvoeringsagenda. Het is dan ook goed dat de commissie EZK uitvoerig aandacht besteedt aan de huidige problematiek en aandringt op het zo snel mogelijk oplossen hiervan.  

*Is een van de 10 adviezen die Energie-Nederland stuurde aan de nieuwe Tweede Kamer. De komende periode lichten we deze één voor één toe, naar aanleiding van de actualiteit. Deze week: netcongestie.  

Gerelateerd nieuws