Het Advies van de Week #2

Energie-Nederland formuleerde eind vorig jaar haar 10 adviezen voor de nieuwe Tweede Kamer. De komende periode lichten we deze één voor één toe, naar aanleiding van de actualiteit. Vandaag, advies #9: wees realistisch in de afbouw van aardgas en de opbouw van groen gas.

Wat bedoelen we hiermee? 

Ondanks alle inspanningen om de verduurzaming te versnellen, zal er de komende jaren nog aardgas gebruikt worden in Nederland daar waar er nog geen alternatief voor is. Daarmee blijft het winnen van gas op de Noordzee én import nodig. Om een herhaling van de hoge gasprijzen in 2022 te voorkomen, moet het Rijk haast maken met het versnellingsplan voor gasproductie op de Noordzee. Daarnaast moet groen gas in 2030 een deel van het aardgas vervangen, maar het gekozen doel moet zowel ambitieus als haalbaar zijn. Kies voor een ambitieuze maar haalbare doelstelling in 2030.

Waarom nu?

Deze week zakt de temperatuur in Nederland meermaals onder nul. Dit betekent dat huishoudens weer volop stoken om de kou buiten de deur te houden. Vanwege dit gure weer en de grotere vraag naar gas moesten de Groningse gasproductielocaties tijdelijk op de waakvlam. Het is duidelijk: de rol van gas blijft belangrijk in Nederland in deze transitieperiode.

Het borgen van (gas)leveringszekerheid blijft dus cruciaal de komende tijd, zeker aangezien het alternatief, groen gas, nog onvoldoende ontwikkeld is. Dit betekent de zoveelste aanmaning tot actie: stel ambitieuze maar haalbare doelen voor groen gas, versnel vergunningsprocedures en zet door in de uitvoering.

Energie-Nederland blijft zich daarom inzetten voor een realistische afbouw van fossiel gas waarbij men rekening houdt met de behoefte aan gas tijdens koude maanden en onzekere periodes.

Gerelateerd nieuws