Hoofdlijnenakkoord is goede basis voor voortzetten energietransitie  

Energie-Nederland ziet in het hoofdlijnenakkoord een goede basis om de energietransitie voort te zetten. “Het uitvoeren van de bestaande plannen is al een hele opgave”, aldus voorzitter Cora van Nieuwenhuizen. 

De plannen zien er op het eerste gezicht goed uit: groene groei wordt bevorderd, uitstoot verminderd, er is aandacht voor de productie van eigen energie, zoals het winnen van gas op de Noordzee, zodat we minder afhankelijk zijn van andere landen. Ook het blijvend subsidiëren van CO2 opslag en waterstof is goed nieuws. Ook het bevorderen van windenergie moet prioriteit blijven. Maar de energietransitie moet wel betaalbaar blijven; het Rijk heeft hierin een belangrijke stimulerende rol. Bestaande budgetten zijn hard nodig. 

Salderen 
Het besluit om de salderingsregeling in een keer af te schaffen, wordt breed gesteund. Een concrete datum in de nabije toekomst biedt zekerheid voor consumenten met zonnepanelen en ook voor degenen die ze nog willen aanschaffen. De terugleverkosten kunnen daarna substantieel verlaagd worden, mits ook het salderen van de leveringskosten wordt afgeschaft en afhankelijk van eventuele eisen aan de terugleververgoeding.  

Kosten energietransitie  
Energie-Nederland blijft aandacht vragen voor de betaalbaarheid van de energietransitie en daarmee de energierekening. Cora van Nieuwenhuizen: “Er worden de komende jaren miljardeninvesteringen gedaan, o.a. om de overvolle stroomnetten uit te breiden. Deze kosten moeten niet bij de huidige generatie via de energierekening worden gelegd, maar wat ons betreft via de algemene middelen over een langere termijn worden verspreid. Met name de financieel kwetsbare huishoudens moeten kunnen rekenen op gerichte steun”. 

Energie-Nederland hoopt met een nieuw kabinet snel in overleg te kunnen voor het verder vormgeven van de genoemde maatregelen. 

Gerelateerd nieuws