Kritisch advies Raad van State Wet collectieve warmte (Wcw) 

De Raad van State adviseert over de Wet collectieve warmte (Wcw) dat een verplicht publiek meerderheidsbelang niet nodig en niet proportioneel is voor de doelen van de wet: versnellen van de warmtetransitie en meer publieke regie. Zo’n meerderheidsbelang zal de transitie juist vertragen. Dit werd al twee jaar geleden voorspeld in een onderzoek dat in opdracht van de minister werd uitgevoerd. Energie-Nederland heeft om die reden ook steeds aangegeven een verplicht publiek meerderheidsbelang een onverstandige keuze te vinden.  

De Raad van State geeft aan dat het niet duidelijk is waarom er gekozen is voor een verplicht publiek meerderheidsbelang, dat dat op gespannen voet staat met het Europese recht en dat bovendien niet duidelijk genoeg is hoe het wetsvoorstel bijdraagt aan maatschappelijk aanvaardbare warmtetarieven. Energie-Nederland herkent deze kritiek en is benieuwd hoe de minister die gaat verwerken. 

Energie-Nederland vindt dat gemeenten zelf moeten kunnen bepalen of zij een meerderheidsbelang willen of niet. Warmtebedrijven hebben veel kennis en ‘know how’ op de warmtemarkt; het is effectiever om met elkaar de handen ineen te slaan.  

Gerelateerd nieuws