Meer duidelijkheid over aansluittermijn grootverbruikers bereikt 

Toezichthouder ACM heeft op 15 april jl. het codebesluit Aansluittermijnen van grote aansluitingen gepubliceerd. Deze code is gebaseerd op het voorstel dat de regionale netbeheerders en marktpartijen, waaronder Energie-Nederland, VEMW, Holland Solar, Energie Samen, NVDE, NedZero hebben opgesteld. In dit voorstel staat hoe de nieuwe aansluittermijnen worden bepaald. 

Op dit moment geldt een termijn van 18 weken (die in de praktijk vrijwel nooit wordt gehaald). Marktpartijen willen meer zekerheid hebben over de aansluittermijn, ook als dat in sommige gevallen een langere periode betekent.  Het is voor de netbeheerders daarentegen belangrijk dat de nieuwe aansluittermijnen beter aansluiten op de complexiteit van het aansluitproces. De nieuwe termijn wordt aan de hand van een aantal criteria bepaald: de complexiteit van de aansluiting maar ook de werkdruk bij de netbeheerder spelen dan een rol. De termijn is bepaald tussen de 26 en 92 weken (tenzij specifiek maatwerk nodig is, dan kan het nog langer zijn).  

Met de nieuwe voorgestelde werkwijze komt er meer duidelijkheid voor de aanvragers, biedt het aanvragers een realistische termijn en krijgen netbeheerders meer mogelijkheden om het werk planmatiger te doen. Deze termijnen doen meer recht aan de complexiteit van het proces, de toegenomen vraag naar aansluitingen en het tekort aan personeel.

Gerelateerd nieuws