Nieuwe monitor leveringszekerheid TenneT toont kwetsbaarheid Nederlandse elektriciteitsvoorziening

Na 2030 is de leveringszekerheid in Nederland niet meer gegarandeerd. Dit schrijft TenneT in de nieuw Monitor Leveringszekerheid 2024 die vandaag verscheen. De leveringszekerheid van elektriciteit staat onder druk. TenneT voorziet zo’n 54 uur per jaar mogelijke stroomuitval na 2030, vooral op momenten dat er weinig elektriciteit uit zon en wind beschikbaar is. Het rapport van Tennet toont aan hoe kwetsbaar onze elektriciteitsvoorziening is.

Cora van Nieuwenhuizen, voorzitter van Energie-Nederland, benadrukt de urgentie van het probleem: “Stabiele voorziening van elektriciteit is essentieel voor onze economie. En dan is de kabinetsambitie om al in 2035 een CO2-vrije elektriciteitsproductie te realiseren, niet eens meegenomen. Terwijl dat wel nodig is.”

Om de leveringszekerheid te borgen zijn meer opslag, vraagrespons en CO2-vrij regelbaar productievermogen nodig. Omdat met name het ontwikkelen van nieuw vermogen of ombouwen van bestaand vermogen 5-10 jaar kan duren, vindt Energie-Nederland dat er snel concrete plannen voor CO2-vrij regelbaar vermogen nodig is. “Als we het doel in 2035 willen halen, moeten we dit jaar al de eerste stappen zetten,” aldus Van Nieuwenhuizen. 

Gerelateerd nieuws