Contributiestelsel

Energie-Nederland is de branchevereniging van de energiesector en vertegenwoordigt energiebedrijven die actief zijn in productie, handel en levering van elektriciteit, gas en warmte. Daarnaast kunnen ook andere bedrijven die een relatie hebben tot de energiemarkt zich bij Energie-Nederland aansluiten. Denk aan bedrijven met producten en diensten die een bijdrage leveren aan een duurzame energievoorziening, of bedrijven die de energiemarkt faciliteren.

Onze leden werken actief met elkaar samen via verschillende overleggroepen. Van het Klimaatakkoord tot de algemene voorwaarden van energieleveranciers, samen met de leden bepalen we wat de inhoud zou moeten zijn. Ontwikkelingen op de Europese en nationale gas- en elektriciteitsmarkt bespreken we en waar nodig bepalen we met elkaar welke actie nodig is. Leidend bij Energie-Nederland zijn de leden. De leden bepalen de strategie, het beleid en de uitvoering daarvan.

Word nu lid
Met een lidmaatschap van Energie-Nederland:
Blijft u op de hoogte van relevante ontwikkelingen binnen de energiesector.
Weet u als eerste welke nieuwe wet- en regelgeving op u afkomt.
Heeft u toegang tot een hoogwaardig netwerk van bedrijven uit de hele energieketen.
Kunt u meesturen en meebeslissen over de toekomstkoers voor de energiesector.
Wordt uw stem gehoord bij overheid, politiek en andere relevante stakeholders.
Heeft u een vraagbaak binnen handbereik.
Bent u aangesloten bij de Geschillencommissie en kunt u gebruik maken van diverse opgestelde gedragscodes (voor retailers).

Lid worden kan op ieder moment. Dit kan heel eenvoudig door ons een mail te sturen, dan nemen wij contact met u op om de mogelijkheden te bespreken.

Meer informatie:

  • Contributiestelsel
  • Privacyverklaring