Wouter Verduyn

Programma Manager Gebouwde Omgeving, Warmtetransitie en Bio-massa

+31(0)70 311 43 50
“Relevante verandering realiseren, ‘sustainable change’. Ik ben ervan overtuigd dat we onze huidige manier van leven moeten aanpassen aan wat de aarde kan dragen. Mensen meenemen naar een betere toekomst. Met steeds het perspectief helder voor ogen. Oprecht betrokken bij mensen om me heen, vanzelfsprekend kennis delen. En altijd samen.”

Wouter behartigt met een goed gevoel voor politieke verhoudingen en met uiterste precisie de gezamenlijke belangen van de warmte leden. Dit doet Wouter onder andere met het tot stand komen van de Wet collectieve warmtevoorziening, en de rol van biomassa bij het verduurzamen van collectieve warmtesystemen. Ook werkt Wouter met passie aan de verduurzaming van de gebouwde omgeving. Door zijn ervaring buiten de energiesector kan Wouter goed uitzoomen, en daarmee juist een verhelderend perspectief inbrengen om samen met de leden het gewenste doel te bereiken.