Overheid neemt ook private schulden gedupeerde ouders kinderopvangtoeslagen affaire over


Het kabinet heeft aangegeven ook de private schulden van gedupeerde ouders over te nemen. Energie-Nederland is blij dat er een goede oplossing gevonden is. Samen met de koepels van private schuldeisers werkt Energie-Nederland nu aan een goede en snelle uitvoering van de plannen.

Medy van der Laan (Voorzitter Energie-Nederland): “Wij zijn blij dat er een passende oplossing gevonden is en zullen er alles aan doen de uitvoering van dit besluit zo soepel mogelijk te laten verlopen.”

De betrokken koepels van private schuldeisers, waaronder Energie-Nederland, hebben in een vroeg stadium al hun medewerking toegezegd om een passende bijdrage te leveren aan een oplossing voor de ouders. In Q1 is een conceptvoorstel ingediend door de koepels, waarbij de contouren nu bijdragen aan de gezamenlijke oplossingsrichting voor de gedupeerden. De staatssecretaris heeft, naast de toezegging die zij dinsdag heeft gedaan, bestuurlijke afspraken gemaakt met de koepels over de afwikkeling van de schulden van ouders. De koepels hebben daarin toegezegd zich te gaan inzetten voor de verdere uitwerking van de plannen van de staatssecretaris.

Uitwerking
De partijen gaan nu met de overheid een regeling opstellen voor de precieze uitvoering van het kwijtschelden van de schulden. De staatssecretaris wil dat de regeling gaat gelden voor bestaande betalingsachterstanden en de bijkomende kosten zoals rentes, boetes, incassokosten, deurwaarderskosten, etc. De precieze uitvoering moet nog vorm krijgen maar het is de ambitie dat ouders een lijst van hun schulden kunnen inleveren bij een loket. Zo hoeven ze niet zelf per schuldeiser zaken te regelen. Bij de volgende (zevende) voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag informeert de staatssecretaris de Tweede Kamer over de verdere uitwerking van haar voornemens. De nog op te stellen regeling zal naar verwachting na de zomer in werking treden.

De partijen met wie nu bestuurlijke afspraken zijn gemaakt zijn : Energie-Nederland,  Nederlandse Vereniging van Banken, Aedes, Zorgverzekeraars Nederland, de Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland, het Verbond van Verzekeraars, de Nederlandse Vereniging van gecertificeerde Incasso-ondernemingen, Preventel, Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders en de vereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren (NVVK).

Meer informatie
Raadpleeg het nieuwsitem van de Rijksoverheid en de brief aan de Tweede Kamer voor meer informatie.

Gerelateerd nieuws