Reactie Energie-Nederland op beleidsregel opzegvergoeding 2023

Energie-Nederland is verheugd dat ACM voorstelt de redelijke opzegvergoeding – bij het voortijdig verbreken van een contract met een vaste looptijd (contractbreuk) – op een meer marktconforme wijze vast te stellen. De risico’s van energieleveranciers in de huidige marktomstandigheden nemen hierdoor af. De branchevereniging heeft hier ook altijd voor gepleit.

Voorzitter Cora van Nieuwenhuizen: “De nieuwe berekenwijze van een opzegvergoeding geeft energieleveranciers meer zekerheid zodat het aanbieden van vaste prijscontracten weer mogelijk wordt. Dat is een goede ontwikkeling”.

Daarbij spelen factoren zoals de onzekerheid over sterke stijging en/of daling van prijzen op de groothandelsmarkt en de financiële zekerheden die bij de inkoop voor de langere termijn gevraagd worden, ook een rol.

Met het voorstel van ACM wordt overigens aangesloten bij Europese regelgeving, die in Nederland nog in wetgeving moet worden overgenomen, waarbij uitgegaan wordt van het vergoeden van het economisch verlies.

Gerelateerd nieuws