Reactie Energie-Nederland op wetsvoorstel voor een geleidelijke afbouw van de salderingsregeling

Gisteren was de eerste termijn van de behandeling in de Tweede Kamer van het wetsvoorstel afbouw salderingsregeling. Energie-Nederland steunt het wetsvoorstel voor een geleidelijke afbouw van de salderingsregeling. Daarnaast zien we een aantal punten waar verbetering van het wetsvoorstel en de daaruit volgende AMvB gewenst is. Voor verdere toelichting op het voorstel bekijk hier de overwegingen.

Meer informatie:

Factsheet inkomenseffecten behoud salderen

Gerelateerd nieuws