Reactie Energie-Nederland op consultatie waterstofkwaliteit

In de komende jaren wordt in Nederland een waterstofnetwerk gecreëerd tussen de vijf grote industriële clusters. Waterstof kan als vervanger dienen van voor aardgas. Een belangrijke keuze die gemaakt moet worden gaat over de minimale kwaliteit in het netwerk. Dat lijkt misschien een detail, maar is zeer belangrijk. Industriële afnemers zoals de chemie weten dan of ze écht over kunnen stappen. Ook waterstof-producenten weten dan aan welke kwaliteit het geïnjecteerde gas moet voldoen.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft een consulatie uitgezet voor inbreng op de waterstofkwaliteit. Energie-Nederland laat als reactie daarop weten het voorbarig te vinden om in te stemmen met de voorgestelde 98% zuiverheid. Een flinke groep afnemers heeft namelijk een hogere kwaliteit nodig en die zullen dan moeten investeren in zuivering. Dat kan ze weerhouden om over te stappen op waterstof. En dat zou zonde zijn. Als over een paar jaar de kwaliteit alsnog wordt aangepast, kan het resultaat zijn dat je voor niets zuiveringsinstallaties hebt gebouwd. Tegelijkertijd gelooft Energie-Nederland in de noodzaak voor “blauwe” waterstof, waarbij waterstof met aardgas wordt gemaakt en de vrijgekomen CO2 wordt afgevangen en opgeslagen (CCS). Deze waterstof heeft zonder bewerking een lagere kwaliteit dan 98%. De kosten van de zuivering van blauwe waterstof moeten beter afgewogen worden tegen de kosten van zuivering door afnemers. Uiteindelijk gaat het Energie-Nederland om welke waterstofkwaliteit de laagste systeemkosten heeft.

Niet alleen afspraken over de kwaliteit in Nederland, maar ook op Europees niveau zijn van groot belang voor de leden van Energie-Nederland. Wij geloven dat er een internationale waterstofmarkt zal ontstaan. Daarvoor zijn duidelijke kwaliteitstandaarden randvoorwaardelijk. Leden van Energie-Nederland zijn nu al in overleg met potentiële afnemers in bijvoorbeeld Duitsland.

Energeia schreef een artikel over de inbreng van onder andere Energie-Nederland. Dat artikel kan je via deze link bekijken.

Lees hier de volledige inbreng op de consultatie vanuit Energie-Nederland.

Nationaal Debat Duurzame Energie

Terugblik Tweede Kamer debat Leveringszekerheid Gas

2 juni 2023
Na een jaar van hectiek op de energiemarkt heeft de Tweede Kamer vandaag weer gedebatteerd over leveringszekerheid van gas. Ondanks dat er iets meer rust is in de gasmarkt zijn de meeste fracties zich bewust van de risico’s die Nederland
Lees verder

Nieuwe regels bij het voortijdig opzeggen van een energiecontract met een vaste prijs en een vaste looptijd

1 juni 2023
Vanaf vandaag – 1 juni – berekenen energieleveranciers op een andere wijze de opzegvergoeding wanneer een contract met een vaste prijs en een vaste looptijd voortijdig wordt beëindigd. Er is dan sprake van contractbreuk door de klant. Het gaat om
Lees verder

Biomassa ingezet in elektriciteitscentrales voldeed in 2022 aan afspraken uit Convenant Duurzaamheid Biomassa

25 mei 2023
In 2015 is het Convenant Duurzaamheid Biomassa – dat gaat over de inzet van duurzame biomassa in elektriciteitscentrales – afgesloten door vijf milieuorganisaties (Greenpeace, Milieudefensie, Natuur & Milieu, de Natuur & Milieufederaties, WNF) en de energiesector (Energie-Nederland en de rechtsvoorgangers
Lees verder

Reactie Energie-Nederland ten behoeve van Rondetafelgesprek ‘Sneller uit de Schulden‘

16 mei 2023
Op 17 mei zal het Rondetafelgesprek ‘Sneller uit de schulden’, van de commissie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid plaatvinden. Daarom heeft Energie-Nederland een reactie opgesteld, waarbij aandacht gevraagd wordt voor mogelijke knelpunten, met name het realiseren van duurzaam herstel na aflossen schulden. Energie-Nederland – en de bij ons aangesloten
Lees verder

Optimisme op wereld-waterstofcongres in Nederland

12 mei 2023
Deze week vond het belangrijkste waterstof-event van het jaar plaats in Rotterdam: het World Hydrogen Congress. Meer dan 10.000 experts en beleidsmakers van over de hele wereld kwamen bij elkaar om kennis uit te wisselen. Energie-Nederland medewerkers Rick van Staveren
Lees verder

Hoge energieprijzen vorig jaar leiden tot stijging achterstanden in eerste kwartaal 2023

11 mei 2023
Als gevolg van de stijgende energieprijzen luidden energieleveranciers vorig jaar de noodklok; het aantal mensen met betalingsproblemen zou fors groeien. Nu de jaarafrekeningen die in dit kwartaal afliepen op de deurmat vallen, zien energieleveranciers in het eerste kwartaal van 2023
Lees verder

Tijdelijk Noodfonds Energie: gerichte steun van groot belang

5 mei 2023
Energie-Nederland had graag gezien dat het Tijdelijk Noodfonds Energie maximaal benut had kunnen worden. Vanaf 5 mei 12:00 is het niet meer mogelijk om een aanvraag te doen voor steun vanuit dit fonds. Een aantal betrokken energieleveranciers heeft nog extra financiële middelen beschikbaar
Lees verder

Internationaal Flame gascongres in Nederland van start

3 mei 2023
Deze week is het jaarlijkse Flame gascongres in Nederland. Ruim 500 gasexperts komen bij elkaar om terug te kijken op een extreem jaar en samen over de toekomst na te denken. Diverse leden van Energie-Nederland leveren een actieve bijdrage. Er
Lees verder

Reactie Energie-Nederland op extra klimaatmaatregelen van het kabinet

26 april 2023
Energie-Nederland is blij dat er extra maatregelen worden genomen om het beleid in lijn te brengen met de ambitieuze klimaatdoelen, dat is hard nodig gezien de korte tijd die resteert tot 2030. Het is nu belangrijk om te focussen op
Lees verder

Expertteam Energiesysteem 2050: “CO2-neutraal elektriciteitssysteem in 2035 vergt drastisch grotere investeringen in infrastructuur”. Daarvoor zijn forse beleidskeuzes nodig.

13 april 2023
Het Expertteam heeft zijn eindrapport voor het energiesysteem 2050 aan minister Jetten overhandigd. “De elektriciteitsvoorziening is het motorblok van de energietransitie en moet in 2035 CO2-neutraal zijn”, aldus voorzitter Bernard ter Haar van het Expertteam. Energie-Nederland vindt, om dat te
Lees verder

Reactie Energie-Nederland op artikel Follow the Money over lobbyverbod Cora van Nieuwenhuizen

4 april 2023
De aangehaalde voorbeelden van Follow the Money over vermeend contact tussen Cora van Nieuwenhuizen en het ministerie van EZK dateren van vóór het lobbyverbod, zoals dat door de drie bewindspersonen medio februari 2022 is ingesteld. Cora van Nieuwenhuizen heeft zich
Lees verder

Rapportage EZK aan de Tweede Kamer laat zien dat prijsplafond werkt

3 april 2023
Uit de voortgangsrapportage van het ministerie van EZK aan de Tweede Kamer over het eerste kwartaal van 2023 blijkt dat bijna driekwart van alle huishoudens/kleinverbruikers profiteert van het prijsplafond. In totaal is er 2,7 miljard euro aan compensatie verrekend. Dat betekent dat het prijsplafond
Lees verder