Reactie Energie-Nederland op publicatie ACM Rendementsmonitor Warmte

Vandaag heeft de toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM) de Rendementsmonitor Warmte 2021-2022 gepubliceerd. In de publicatie blijkt dat het gewogen gemiddelde rendement van de warmtesector in 2022 slechts 2,7% was. Energie-Nederland benadrukt dat een sterke groei van het aantal warmtenetten nodig is om de doelen van het Klimaatakkoord te halen, maar dat het noodzakelijk is dat de rendementen niet verder dalen om de investeringsbereidheid op peil te houden.

De gestegen energieprijzen hebben geleid tot de verhoging van de tarieven in de warmtesector. De warmteleveranciers hebben te maken met stijgende inkoopkosten voor aardgas, elektriciteit, restwarmte en hernieuwbare energie. Hierdoor was de verhoging van de tarieven noodzakelijk om de gestegen kosten te dekken en een redelijk rendement te behalen.

Het is daarbij van belang op te merken dat de warmtebedrijven al jarenlang een kostprijs plus systeem hanteren, vooruitlopend op de Wet collectieve warmte. Dit betekent dat de tarieven niet hoger zijn dan nodig is, om de kosten te dekken en een redelijk rendement te behalen. Bovendien hebben de warmtebedrijven in 2022 de tarieven gemiddeld 18% onder het maximale variabele tarief gehouden, wat laat zien dat bedrijven zich inzetten voor redelijke tarieven voor de consumenten

Energie-Nederland pleit voor een beoordeling van de rendementen op de langere termijn, omdat het rendement van een warmtenet door veel factoren wordt beïnvloed. Daarnaast is de branchevereniging voorstander van de voorstellen voor een nieuwe tariefsystematiek in de nieuwe Wet collectieve warmte. Hierbij worden de tarieven bepaald door de kostprijs plus een redelijk rendement. Dit sluit goed aan bij de kenmerken van de sector en draagt bij aan het draagvlak voor collectieve warmteoplossingen.

Lees meer: ACM: rendement warmteleveranciers 2022 niet gestegen, ondanks hoger maximumtarief | ACM.nl

Gerelateerd nieuws