Windgebied aangewezen voor offshore waterstofproductie

Deze week is het windenergiegebied “Ten noorden van de Waddeneilanden” aangewezen als eerste grootschalige offshore waterstofproductie locatie. Bij het windpark kan 500 Megawatt elektrolysecapaciteit gerealiseerd worden. Het windpark en de elektrolysers zouden in 2031 operationeel moeten zijn. Een groot vraagstuk is nog wel hoe de geproduceerde waterstof aan land komt. Voor elektriciteit was de planning van dit gebied voor TenneT al een uitdaging met het doorkruisen van het Waddengebied. Nu bedacht is dat de energie in de vorm van moleculen aan land moet komen wordt dat niet minder complex. Een optie is om de bestaande (NGT) aardgasleiding te gebruiken, maar die is nu ook nog in gebruik voor aardgastransport. In de komende tijd zal ook de optie van mengen van aardgas en waterstof onderzocht worden. Naar de aanlanding van wind op zee wordt volop onderzoek gedaan. Het kabinet wil Gasunie aanwijzen om het waterstofnetwerk op de Noordzee te ontwikkelen.

Lees hier het volledige onderzoek.

Gerelateerd nieuws