Rendement warmtebedrijven daalt door forse investeringen in de warmtetransitie

Vandaag publiceerde toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM) de Rendementsmonitor Warmte 2019-2020. Het gemiddelde rendement van de warmtesector is in 2020 gedaald naar 4,2%. ACM: “De daling komt vooral doordat warmtebedrijven de afgelopen jaren meer hebben geïnvesteerd in de aanleg en uitbreiding van warmtenetten.” Energie-Nederland constateert dat een sterke groei van het aantal warm­te­netten nodig is om de doelen van het Klimaatakkoord in 2030 te halen. Daarvoor is het wel noodzakelijk dat de rendementen niet verder dalen om de investeringsbereidheid op peil te houden.

Bekijk rendement van een warmtenet over de langere termijn

Energie-Nederland vindt het logisch om rendementen in de warmtesector op de langere termijn te beoordelen. Het rendement van een warmtenet wordt namelijk door veel factoren beïnvloed. Denk aan strenge of milde winters, het risico dat de vraag naar warmte achterblijft op de, ten tijde van het investeringsbesluit, verwachte afzet (vollooprisico), investeringen in innovatieve warmteoplossingen, de inkoopprijzen van onder meer elektriciteit en gas, de schaalgrootte van een net.

Nieuwe systematiek voor warmtetarieven belangrijk voor versnellen van de warmtetransitie

Onder de bestaande regelgeving is de consumentenbescherming al goed geregeld. Dat doet de ACM met drie elementen:

  • De tariefregulering
  • De 2-jaarlijkse Rendementsmonitor Warmte
  • De bevoegdheid om een redelijk rendement voor warmteleveranciers te bepalen en een correctie toe te passen in de tarieven van een specifiek bedrijf, als hun rendement hoger is.

Energie-Nederland is voorstander van de voorstellen voor een nieuwe tariefsystema­tiek in de nieuwe warmtewet, waarbij de tarieven bepaald worden door de kostprijs, plus een redelijk rendement. Die nieuwe tarieven sluiten goed aan bij de kenmerken van de sector en dragen bij aan het draagvlak voor collectieve warmteoplossingen. De tarieven worden nu volgens wettelijke regels nog gebaseerd op de prijs van gas (het Niet Meer Dan Anders principe).

Uiteraard brengen Energie-Nederland en de warmtesector hun expertise graag in bij het ontwikkelen van die nieuwe tariefsystematiek.

Gerelateerd nieuws