Verplicht opvragen van meterstand van ‘domme’ meters per 1 januari

Energie-Nederland gaat graag in gesprek met ACM over hun verzoek aan energieleveranciers om de meterstanden van klanten die geen slimme meter hebben, actief op te vragen bij tussentijdse prijs- en tariefswijzigingen, ook die per 1 januari aanstaande. Energie-Nederland begrijpt de vraag, gelet op de frequentere prijswijzigingen bij variabele prijscontracten én de invoering van het prijsplafond. Mensen zonder slimme meter kunnen het gevoel hebben dat niet met de juiste meterstanden gewerkt wordt. Maar deze verplichting van ACM betekent niet per se meer zekerheid voor de kleinverbruiker.

Leveranciers kiezen ieder hun eigen werkwijze. Niet alle energieleveranciers zijn ingericht op het verwerken van een groot aantal spontaan aangeleverde standen. In algemene zin kan worden gesteld dat de al jarenlang gehanteerde praktijk van het opvragen van meterstanden heeft geleerd dat een deel van de door de klant aangeleverde meterstanden niet correct is. Zo worden er vaak meterstanden van de verkeerde meter opgegeven, cijfers vergeten, hoog- en laag tarief verwisseld, worden er fictieve getallen doorgegeven, etc. Zodat dan toch moet worden overgegaan op het berekenen van een meterstand. Energieleveranciers maken voor de eindafrekening overigens alleen gebruik van door de netbeheerder gevalideerde meterstanden.

Meterstanden en het prijsplafond

Natuurlijk, het kan handig zijn om de vinger aan de pols te houden wat het verbruik binnen een verrekenperiode (dit is de periode van verbruik in 2023 begrensd door jaar- of eindnota) is ten opzichte van het totale plafondvolume voor die periode. Toch is het niet voor alle consumenten nuttig om elke dag de meterkast in te duiken vanwege het prijsplafond. Bijvoorbeeld in de volgende gevallen:

  • Als je jaarverbruik (van de afgelopen jaren) altijd al boven het plafondvolume zit: dan heeft het bijhouden van je verbruik niet veel zin.
  • Als je jaarverbruik (van de afgelopen jaren) altijd al onder het plafondvolume zit: dan heeft het bijhouden van je verbruik niet veel zin.
  • Zit je precies in de buurt van het plafondvolume: dan kan het handig zijn om ten opzichte van het moment van je jaarnota het verbruik in 2023 zo af en toe eens bij te houden.
  • Wijkt je verbruik (in een bepaalde periode) sterk af van de afgelopen jaren: dan kan het handig zijn om ten opzichte van het moment van je jaarnota het verbruik in 2023 zo af en toe eens bij te houden.
    In het algemeen geldt: bij een korte verrekenperiode (de jaar- of eindnota is aan begin of eind van het jaar en/of een switch vlak voor of na de jaarnota) is er een kleine kans dat het beoogde plafondvolume niet helemaal wordt gehaald.

Gerelateerd nieuws