Verplicht opvragen van meterstand van ‘domme’ meters per 1 januari

Energie-Nederland gaat graag in gesprek met ACM over hun verzoek aan energieleveranciers om de meterstanden van klanten die geen slimme meter hebben, actief op te vragen bij tussentijdse prijs- en tariefswijzigingen, ook die per 1 januari aanstaande. Energie-Nederland begrijpt de vraag, gelet op de frequentere prijswijzigingen bij variabele prijscontracten én de invoering van het prijsplafond. Mensen zonder slimme meter kunnen het gevoel hebben dat niet met de juiste meterstanden gewerkt wordt. Maar deze verplichting van ACM betekent niet per se meer zekerheid voor de kleinverbruiker.

Leveranciers kiezen ieder hun eigen werkwijze. Niet alle energieleveranciers zijn ingericht op het verwerken van een groot aantal spontaan aangeleverde standen. In algemene zin kan worden gesteld dat de al jarenlang gehanteerde praktijk van het opvragen van meterstanden heeft geleerd dat een deel van de door de klant aangeleverde meterstanden niet correct is. Zo worden er vaak meterstanden van de verkeerde meter opgegeven, cijfers vergeten, hoog- en laag tarief verwisseld, worden er fictieve getallen doorgegeven, etc. Zodat dan toch moet worden overgegaan op het berekenen van een meterstand. Energieleveranciers maken voor de eindafrekening overigens alleen gebruik van door de netbeheerder gevalideerde meterstanden.

Meterstanden en het prijsplafond

Natuurlijk, het kan handig zijn om de vinger aan de pols te houden wat het verbruik binnen een verrekenperiode (dit is de periode van verbruik in 2023 begrensd door jaar- of eindnota) is ten opzichte van het totale plafondvolume voor die periode. Toch is het niet voor alle consumenten nuttig om elke dag de meterkast in te duiken vanwege het prijsplafond. Bijvoorbeeld in de volgende gevallen:

  • Als je jaarverbruik (van de afgelopen jaren) altijd al boven het plafondvolume zit: dan heeft het bijhouden van je verbruik niet veel zin.
  • Als je jaarverbruik (van de afgelopen jaren) altijd al onder het plafondvolume zit: dan heeft het bijhouden van je verbruik niet veel zin.
  • Zit je precies in de buurt van het plafondvolume: dan kan het handig zijn om ten opzichte van het moment van je jaarnota het verbruik in 2023 zo af en toe eens bij te houden.
  • Wijkt je verbruik (in een bepaalde periode) sterk af van de afgelopen jaren: dan kan het handig zijn om ten opzichte van het moment van je jaarnota het verbruik in 2023 zo af en toe eens bij te houden.
    In het algemeen geldt: bij een korte verrekenperiode (de jaar- of eindnota is aan begin of eind van het jaar en/of een switch vlak voor of na de jaarnota) is er een kleine kans dat het beoogde plafondvolume niet helemaal wordt gehaald.

Landelijk Actieplan Netcongestie: een goed begin, maar niet genoeg om doelstellingen 2030 te halen

20 december 2022
De gebruikers van het elektriciteitsnet, vertegenwoordigd door VEMW en Energie-Nederland, zijn blij dat er een Plan van Aanpak Netcongestie (LAN) is gepresenteerd. Onder leiding van Ben Voorhorst zijn belangrijke maatregelen in kaart gebracht die eraan bijdragen dat de capaciteitsproblemen op
Lees verder
Nationaal Debat Duurzame Energie

Europees plafond op gasprijs: energiebedrijven vrezen voor leveringsproblemen doordat LNG tankers EU voorbij varen

20 december 2022
De Energie Raad heeft gisteren een politiek akkoord bereikt over een marktcorrectie-mechanisme, ofwel een “dynamisch prijsplafond” vanaf 180€/MWh op de Europese groothandelsmarkt voor gas. Energie-Nederland is teleurgesteld in het besluit. Het lost niet de fundamentele problemen op. Hierbij kort de feiten:  De
Lees verder

Europese oproep voor extra bescherming en hulp aan klanten deze winter

12 december 2022
De Europese Commissie roept in een gezamenlijke verklaring met een groot aantal Europese brancheorganisaties – die de belangen van o.a. energieleveranciers vertegenwoordigen -, de Europese energietoezichthouders en de Europese consumentenorganisatie, de energieleveranciers op om klanten deze winter maximaal te helpen.
Lees verder

Energie-Nederland verwelkomt invoering prijsplafond per 1 januari 2023

9 december 2022
Het kabinet heeft een subsidieregeling vastgesteld die een tijdelijk prijsplafond voor elektriciteit en gas per 1 januari 2023 mogelijk maakt. Voorzitter van branchevereniging Energie-Nederland Cora van Nieuwenhuizen: “wij zijn blij dat het is gelukt om het prijsplafond op 1 januari
Lees verder

Inbreng Energie-Nederland voor waterstof & groen gas debat Tweede Kamer

8 december 2022
Nederland moet in sneltreinvaart haar aardgasverbruik verminderen, om zo tegelijkertijd de klimaatcrisis en de afhankelijkheid van Rusland te verminderen. Groene en blauwe waterstof en groen gas bieden daartoe een belangrijke oplossing. Over deze onderwerpen debatteert de Tweede Kamer vandaag met
Lees verder

Geen onnodige eisen aan regelsnelheid opslag

6 december 2022
Energie-Nederland heeft bezwaar aangetekend tegen het codebesluit van ACM om de aansluitvoorwaarden aan te passen. Eén van de wijzigingen is dat er grenzen worden gesteld aan de op- en afregelsnelheid van elektriciteitsopslageenheden. Naar de mening van Energie-Nederland is die beperking
Lees verder

Reactie Energie-Nederland op aangekondigde maatregelen netcongestie Tennet /TK brief netcongestie 17 november 2022

17 november 2022
Minister Jetten liet vandaag de Tweede Kamer weten dat het in verschillende regio’s van Nederland te druk is op het elektriciteitsnet. In de brief stond ook dat netbeheerder Tennet een marktconsultatie start: hoe ontlasten we op drukke momenten het elektriciteitsnet
Lees verder

Inbreng Energie-Nederland hoorzitting en debat Tweede Kamer prijsplafond

10 november 2022
Vandaag vindt er een hoorzitting plaats in de Tweede Kamer over het door minister Jetten voorgestelde prijsplafond. De CEO’s van Essent, Greenchoice en Eneco nemen hieraan deel. Aansluitend zal er een commissiedebat in de Tweede Kamer zijn over het prijsplafond.
Lees verder

Blijf inzetten op uitrol congestiemanagement en invoeren verzwaren-tenzij tenders

9 november 2022
Energie-Nederland vindt dat vol moet worden ingezet op de uitrol van congestiemanagement. Daarnaast kunnen netbeheerders “verzwaren-tenzij tenders” opzetten waarbij de netbeheerder flexibele capaciteit kan inkopen. Ook cruciaal is dat ACM kijkt naar een herziening van de transporttariefstructuur. Met name het
Lees verder

Reactie Energie-Nederland op de vijf belangrijkste maatregelen die de Europese Commissie voorstelt voor het herinrichten van de gasmarkt

8 november 2022
De Europese Commissie heeft op 18 oktober een reeks maatregelen aangekondigd, waarmee zij de hoge gasprijzen wil aanpakken en leveringszekerheid wil waarborgen. In het artikel “Reactie op voorstel Europese Commissie om in te grijpen in de gasmarkt”, worden de maatregelen
Lees verder

Energie-Nederland verwelkomt hulp aan klanten via prijsplafond

7 november 2022
Minister Jetten heeft vandaag de Tweede Kamer geïnformeerd over onder andere het tijdelijke prijsplafond. Energie-Nederland is tevreden dat het kabinet (in de brief EZK-prijsplafond) de keuze heeft gemaakt voor een prijsplafond als compensatiemaatregel voor de hoge energierekening van huishoudens en
Lees verder

Dag van het Klimaatakkoord & aanbieding routekaart waterstof

3 november 2022
Vandaag tijdens de Dag van het Klimaatakkoord is de Routekaart Waterstof aan minister Jetten overhandigd. De Routekaart Waterstof is een initiatief van het Nationaal Waterstof Programma (NWP). In deze Routekaart roepen de deelnemers, een samenwerking tussen de overheid en een
Lees verder