Zienswijze Energie-Nederland op ontwerpbesluit congestiemanagement ACM

Ontwerpbesluit congestiemanagement biedt afwegingskader voor netbeheerders om verzoeken voor transport te behandelen, maar moet worden aangepast om markt niet onnodig buiten werking te stellen.

Energie-Nederland heeft een zienswijze ingediend naar aanleiding van het ontwerp codewijzigingsbesluit van ACM over congestiemanagement. Energie-Nederland is positief over het feit dat er nu een afwegingskader ligt hoe bij congestie om te gaan met verzoeken voor transportcapaciteit.

Tegelijkertijd doet Energie-Nederland enkele voorstellen ter verbetering. Het belangrijkste pijnpunt is de mogelijkheid dat netbeheerders, bijvoorbeeld één dag voor levering, een marktrestrictie kunnen opleggen. ACM geeft aan dat als netgebruikers dan toch zouden willen afwijken van hun prognose, geen vergoeding door de netbeheerder wordt betaald. Met name voor weerafhankelijke productie en flexibele capaciteit heeft dat nadelige consequenties. Het belang van de intraday- en onbalansmarkt zal in de toekomst verder toenemen. De netbeheerders moeten ook in die fases zowel zorgdragen voor een bedrijfszeker net, als de markt faciliteren. Energie-Nederland is verder van mening dat het niet vergoeden van restricties in de inzet van netgebruikers in strijd is met Europese regels en dat het leidt tot inefficiënties en dus tot meerkosten voor de consument.

Bekijk hier de volledige zienswijze:

Zienswijze E-NL ontwerpbesluit congestiemanagement ACM

Gerelateerd nieuws