Aanleg duurzaam energie-infrastructuur draagt bij aan vermindering stikstofdepositie 

Energie-Nederland vindt – samen met collega branchepartijen zoals de NVDE, Netbeheer Nederland, VNO-NCW en NWEA – dat snel een juridische verkenning gestart moet worden om te kijken hoe duurzame energie-infrastructuur versneld kan worden aangelegd. Duurzame energie-infrastructuur draagt juist bij aan de vermindering van stikstofdeposities en CO2-uitstoot. De leden van Energie-Nederland staan te trappelen om te investeren in bijvoorbeeld elektrificatie, maar vergunningen worden vaak niet of pas na jaren verleend. Dit heeft onder meer te maken met de problematiek rond stikstofdeposities.  

Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft hier onderzoek naar gedaan en de resultaten zijn hoopvol. Sinds het afschaffen van de bouwvrijstelling moet onderzocht worden in hoeverre een project effect heeft op de stikstofdepositie in Natura-2000 gebieden. Na een korte periode van stikstof uitstoot, vooral tijdens de bouw, hebben duurzame energieprojecten op termijn alleen maar een positieve impact op de omgeving. Aanleggen van duurzame energie-infrastructuur is dus juist een onderdeel van de oplossing om de stikstofdeposities te verminderen. De genoemde partijen benadrukken dat de juridische verkenning naar het versnellen van vergunningverlening zo snel mogelijk moet worden opgepakt en dat zowel nationale als regionale projecten moeten worden meegenomen in de uitwerking. 

Lees hier de volledige oproep van de hele coalitie.

Gerelateerd nieuws