Blijf inzetten op uitrol congestiemanagement en invoeren verzwaren-tenzij tenders

Energie-Nederland vindt dat vol moet worden ingezet op de uitrol van congestiemanagement. Daarnaast kunnen netbeheerders “verzwaren-tenzij tenders” opzetten waarbij de netbeheerder flexibele capaciteit kan inkopen. Ook cruciaal is dat ACM kijkt naar een herziening van de transporttariefstructuur. Met name het hoge tarief voor opslag is een zorgpunt. Dit laat de brancheverenging weten naar aanleiding van een consultatie van ACM over alternatieve transportrechten en ‘use it or lose it’ (UIOLI).

Het doel is om de beperkte capaciteit van het net beter te benutten. Het is cruciaal dat de netten versneld worden verzwaard en uitgebreid. Echter, de netbeheerders zijn naar verwachting ook de komende jaren niet in staat om te voldoen aan alle vraag naar transportcapaciteit. Daarom is een slimmere benutting van de schaarse netcapaciteit belangrijk. Energie-Nederland heeft daarom gereageerd op de consultatie van ACM.

Met alternatieve transportrechten (ook wel non-firm capaciteit genoemd) wordt bedoeld dat de netgebruiker alleen op die momenten het net op kan als de netbeheerder capaciteit beschikbaar heeft. Energie-Nederland verwacht hier niet veel van. Belangrijkste probleem is de onzekerheid of van het net gebruik kan worden gemaakt. Het toepassen van congestiemanagement (eventueel met capaciteitsbeperkingscontracten) is een betere oplossing. Ook over het idee van “use it or lose it” is Energie-Nederland allesbehalve enthousiast. Netbeheerders moeten rekenen met de verwachte fysieke invoeding en afname en niet met gecontracteerde volumes.

Lees hier onze volledige reactie.

Gerelateerd nieuws