Dag van het Klimaatakkoord & aanbieding routekaart waterstof

Vandaag tijdens de Dag van het Klimaatakkoord is de Routekaart Waterstof aan minister Jetten overhandigd. De Routekaart Waterstof is een initiatief van het Nationaal Waterstof Programma (NWP). In deze Routekaart roepen de deelnemers, een samenwerking tussen de overheid en een brede coalitie aan marktpartijen, van het NWP het kabinet op om de Nederlandse ambities op het gebied van hernieuwbare waterstof te verhogen.

Energie-Nederland vindt dat bedrijven zo snel mogelijk zekerheid nodig hebben over hoe de opschaling er de komende jaren uit komt te zien. Welke (sub)doelen zijn ertussen nu en 2030 en welke budgetten komen beschikbaar om die doelen te halen. Nederland is door een goede aanpak zeer succesvol geweest in de ontwikkeling van wind op zee, een vergelijkbare aanpak moet nu ook voor waterstof ontwikkeld worden.

De ontwikkeling van de Nederlandse waterstofmarkt is noodzakelijk voor de verduurzaming van de Nederlandse economie. Op korte termijn is een flinke reductie van broeikasgasemissies nodig om verdere opwarming van de aarde tegen te gaan. Vervanging van fossiele door hernieuwbare energiebronnen is de belangrijkste optie om broeikasgasemissies te reduceren. Waterstof is onmisbaar in dit energiesysteem dat duurzaam, betrouwbaar, betaalbaar en veilig moet zijn.

Met de Routekaart Waterstof wordt duidelijk wat er binnen de verschillende sectoren moet gebeuren om waterstof op te schalen van grote belofte naar een volwassen markt. De Routekaart beschrijft de doelen voor de komende jaren en welke acties nodig zijn om deze doelen te behalen. Naast concrete doelen en acties tot 2030 worden vooruitblikken geschetst voor de periode na 2030 met een duidelijke richting op de lange termijn.

Gerelateerd nieuws